نام :

ناصحی

نام تجاری :

اردیبهشت سپید

کد کاربری :

f24-10922

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

اردیبهشت سپید تولید و فروش ورق گالوانیزه و رنگی 09171719829

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

بوشهر ،بوشهر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی ناصحی

مشاهده بیشتر

درخواست خرید ناصحی

مشاهده بیشتر