اعلام موجودی تیرآهن , نبشی وناودانی

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 23 دقیقه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 79023)

اعلام موجودی تیرآهن (IPE

ناودانی
03 مهر، 1402 35 دقیقه پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 مهر (کد : 79014)

🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

نبشی
03 مهر، 1402 35 دقیقه پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 79013)

اعلام موجودی نبشی

نبشی
03 مهر، 1402 35 دقیقه پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 79012)

🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

ناودانی
03 مهر، 1402 37 دقیقه پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 مهر (کد : 79011)

اعلام موجودی ناودانی

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 40 دقیقه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 79010)

🌐رابین فلز برنا 🔵خریدوفروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی : ✳️نبشی،ناودانی 💠میلگرد ✳️تیرآهن،هاش 💠 ورق آجدار ✳️سپری 👈کارخانه و انبار تهران ☎️ 02133557410 📲 09125344540 🔰 https://t.me/Robinfelezborna 🆔 instagram.com/robinfelezborna 🔸 https://foolad24.com/profile/12250

نبشی
03 مهر، 1402 42 دقیقه پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 79008)

⚜️#فیدار_سپهر_فولاد_الوند⚜️ ♦️اسلب ۲۵۰ هرمزگان 📍انبار تهران ۷۰تا۸۰ تن موجود میباشد ♦️اسلب ۲۰۰ مبارکه 📍انبار فولاد اصفهان گروه یک -دو-سه-هفت-نه ۱۷۰۰تن موجود میباشد رسمی-غیر رسمی 🔺تولید ورق۱۰میل نوردی از اسلب ۲۰۰ کارخونه ۲۵۶۰۰۰ریال ده میل یه سر ۲۵۹۰۰۰ریال ده میل دو سر 🔺از اسلب ریخته گری ۱۰میل ۲۵۰۰۰۰ریال 🔺از اسلب ریخته گری ۸میل ۲۶۱۰۰۰ریال با بارگیری جزئی ♦️نبشی ۴ ۹کیلو ۶متری ۹۰تا ۱۰۰تن موجود میباشد ۲۴۹۰۰۰ریال کارخونه واریزی 🔺کاور سبا 📍انبار شخص اصفهان ۲۳۶۰۰۰ریال غیر رسمی با بارگیری جزئی 🆔 https://t.me/fidarsepehrfoladalvand ☎️ 02155509609 ☎️ 02155509610 ✅ https://foolad24.com/profile/15945

ناودانی
03 مهر، 1402 46 دقیقه پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 مهر (کد : 79004)

#فیدار_مبین_آژند ▪️قیمت_تیرآهن_ذوب آهن_اصفهان  (انبار آهن 505) سایز 12 : 3.700.000 سایز 14 : 4.150.000 سایز 16 : 4.800.000 سایز 18 : 5.800.000 سایز 20 : 6.900.000 سایز 22 : 8.150.000 سایز 24 : 9.350.000 سایز 27 : 11.050.000 سایز 30 : 13.700.000 ▪️قیمت_تیرآهن_i7  (انبار آهن 505) سایز 14 : 4.050.000 سایز 16 : 4.700.000 سایز 18: 5.750.000 سایز 20 : 6.800.000 ▪️قیمت_میلگرد_ذوب آهن_اصفهان  (انبار آهن 505) سایز 12 : 26.700 سایز 14 : 25.200 سایز 16 : 25.200 سایز 18 : 25.100 سایز 20 : 25.200 سایز 22 : 24.800 سایز 25 : 24.900 سایز 28 : 24.800 سایز 32 : 24.800 ▪️قیمت_میلگرد  (انبار آهن 505) سایز 8 : تماس سایز 10 : 25.600 سایز 12 : 25.600 سایز 14 الی 32 : 24.400 ▪️قیمت_پروفیل  (موجود، انبار آهن 505) ضخامت 2 : 37.500 ضخامت 2.5 : 36.500 ▪️قیمت_نبشی  (موجود، انبار آهن 505) سایز 4 ضخامت 3 : 26.000 سایز 5 ضخامت 4 : 25.700 ▪️قیمت_ناودانی  (موجود، انبار آهن 505) سایز 8 سنگین: 27.200 سایز 10سنگین: 27.200 سایز 12سنگین: 27.200 سایز 14سنگین: 27.200 سایز 16 سنگین: 27.200 ☎️ +983131505 ✅https://t.me/ahan505fidar 📌https://instagram.com/ahan.505?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 🆔https://foolad24.com/dashboard/user/14013 🌐 www.ahan505.com

نبشی
03 مهر، 1402 47 دقیقه پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 79003)

#فیدار_مبین_آژند ▪️قیمت_تیرآهن_ذوب آهن_اصفهان  (انبار آهن 505) سایز 12 : 3.700.000 سایز 14 : 4.150.000 سایز 16 : 4.800.000 سایز 18 : 5.800.000 سایز 20 : 6.900.000 سایز 22 : 8.150.000 سایز 24 : 9.350.000 سایز 27 : 11.050.000 سایز 30 : 13.700.000 ▪️قیمت_تیرآهن_i7  (انبار آهن 505) سایز 14 : 4.050.000 سایز 16 : 4.700.000 سایز 18: 5.750.000 سایز 20 : 6.800.000 ▪️قیمت_میلگرد_ذوب آهن_اصفهان  (انبار آهن 505) سایز 12 : 26.700 سایز 14 : 25.200 سایز 16 : 25.200 سایز 18 : 25.100 سایز 20 : 25.200 سایز 22 : 24.800 سایز 25 : 24.900 سایز 28 : 24.800 سایز 32 : 24.800 ▪️قیمت_میلگرد  (انبار آهن 505) سایز 8 : تماس سایز 10 : 25.600 سایز 12 : 25.600 سایز 14 الی 32 : 24.400 ▪️قیمت_پروفیل  (موجود، انبار آهن 505) ضخامت 2 : 37.500 ضخامت 2.5 : 36.500 ▪️قیمت_نبشی  (موجود، انبار آهن 505) سایز 4 ضخامت 3 : 26.000 سایز 5 ضخامت 4 : 25.700 ▪️قیمت_ناودانی  (موجود، انبار آهن 505) سایز 8 سنگین: 27.200 سایز 10سنگین: 27.200 سایز 12سنگین: 27.200 سایز 14سنگین: 27.200 سایز 16 سنگین: 27.200 ☎️ +983131505 ✅https://t.me/ahan505fidar 📌https://instagram.com/ahan.505?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 🆔https://foolad24.com/dashboard/user/14013 🌐 www.ahan505.com

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 47 دقیقه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 79002)

#فیدار_مبین_آژند ▪️قیمت_تیرآهن_ذوب آهن_اصفهان  (انبار آهن 505) سایز 12 : 3.700.000 سایز 14 : 4.150.000 سایز 16 : 4.800.000 سایز 18 : 5.800.000 سایز 20 : 6.900.000 سایز 22 : 8.150.000 سایز 24 : 9.350.000 سایز 27 : 11.050.000 سایز 30 : 13.700.000 ▪️قیمت_تیرآهن_i7  (انبار آهن 505) سایز 14 : 4.050.000 سایز 16 : 4.700.000 سایز 18: 5.750.000 سایز 20 : 6.800.000 ▪️قیمت_میلگرد_ذوب آهن_اصفهان  (انبار آهن 505) سایز 12 : 26.700 سایز 14 : 25.200 سایز 16 : 25.200 سایز 18 : 25.100 سایز 20 : 25.200 سایز 22 : 24.800 سایز 25 : 24.900 سایز 28 : 24.800 سایز 32 : 24.800 ▪️قیمت_میلگرد  (انبار آهن 505) سایز 8 : تماس سایز 10 : 25.600 سایز 12 : 25.600 سایز 14 الی 32 : 24.400 ▪️قیمت_پروفیل  (موجود، انبار آهن 505) ضخامت 2 : 37.500 ضخامت 2.5 : 36.500 ▪️قیمت_نبشی  (موجود، انبار آهن 505) سایز 4 ضخامت 3 : 26.000 سایز 5 ضخامت 4 : 25.700 ▪️قیمت_ناودانی  (موجود، انبار آهن 505) سایز 8 سنگین: 27.200 سایز 10سنگین: 27.200 سایز 12سنگین: 27.200 سایز 14سنگین: 27.200 سایز 16 سنگین: 27.200 ☎️ +983131505 ✅https://t.me/ahan505fidar 📌https://instagram.com/ahan.505?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 🆔https://foolad24.com/dashboard/user/14013 🌐 www.ahan505.com

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 53 دقیقه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 78998)

تیراهن ۱۲ ذوب ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۴ ذوب ۴۲/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۶ ذوب ۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۱۸ ذوب ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۰ ذوب ۶۹/۸۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۲ ذوب ۸۲/۲۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۴ ذوب ۹۵/۷۰۰/۰۰۰ تیراهن ۲۷ ذوب ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تیراهن ۳۰ ذوب ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 56 دقیقه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 78996)

اعلام موجودی تیرآهن (IPE)

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 59 دقیقه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 78994)

#مجتمع_فولاد_رهنمون_صنعت فروش تیرآهن گروه ملی سایز 16 (۹ متری) :::::::: فروش تیرآهن ذوبی 12 الی 30 تیرآهن نیمه سبک i7 از سایز 14 الی 20 فروش ورق  1000_4 درجه یک  فولاد(st37) اصفهان فروش ورق  1500_3 درجه یک  فولاد(st37) اصفهان فروش ورق  125_2 درجه یک  سبا(st37) اصفهان فروش میلگرد سیرجان سایز 12 الی 28 از انبار کرمان فروش میلگرد شاهین سایز 8 الی 28 تحویل فوری فروش ورق  1500_4 درجه یک  (st37) اصفهان فروش ورق  1000_2 درجه یک  (st37) اصفهان تلفن ثابت: 88782743-5 021 موبایل: 09121097931 🆔 https://t.me/foladrahnemonsanat 🌐www.fooladrahnemon.com ✳️ https://www.instagram.com/scrs.ir 📌 https://foolad24.com/profile/3709

نبشی
03 مهر، 1402 1 ساعت پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 78985)

آرمان گستر اقتدار (آهن آرمان) 👈 ضمانت یک خرید مطمئن👉 #قیمت روز انواع #سپری #سپری_داخلی 🗓 دوشنبه، 03 مهر 1402 🗓 . 📢 قیمت روز سپری استاندارد (تولید داخل) انبار تهران 📢 🏭 طول 6 متری🏭 🔸 سایز 3 ابعاد 30x30x3 (شاخه ای 11کیلوگرم) : 272.000 ريال 🔸 سایز 4 ابعاد 40x40x4 (شاخه ای 15کیلوگرم) : 262.000 ريال 🔸 سایز 5 ابعاد 50x50x5 (شاخه ای 21کیلوگرم) : 262.000 ريال 🔸 سایز 6 ابعاد 60x60x6 (شاخه ای 27کیلوگرم) : 272.000 ريال ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☎️۰۲۱-۵۸۳۳۶ داخلی 115 خانم گل پرور 🌐www.ahanarman.com وب سایت @AhanArmanPrice🆔 کانال قیمت روز تلگرام

نبشی
03 مهر، 1402 1 ساعت پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 78984)

آرمان گستر اقتدار (آهن آرمان) 👈ضمانت یک خرید مطمئن👉 #قیمت روز انواع #نبشی #نبشی_استاندارد 🗓 دوشنبه، 03 مهر 1402 🗓 . 📢 قیمت روز نبشی استاندارد، 6 متری 📢 🔸 نبشی سایز 2x2x2 (شاخه 4.5کیلویی): 520.000 ريال 🔸 نبشی سایز 2x2x3 (شاخه 5.5کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 2.5x2.5x2 (شاخه 5.5کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 2.5x2.5x3 (شاخه 7کیلویی): 265.000 ریال 🔸 نبشی سایز 3x3x2 (شاخه 7کیلویی): 260.000 ريال 🔸 نبشی سایز 3x3x3 (شاخه 9کیلویی): 262.000 ریال 🔸 نبشی سایز 4x4x2 (شاخه 10کیلویی): 265.000 ریال 🔸 نبشی سایز 4x4x3 (شاخه 12کیلویی): 257.000 ریال 🔸 نبشی سایز 4x4x4 (شاخه 15کیلویی): 257.000 ریال 🔸 نبشی سایز 5x5x3 (شاخه 16کیلویی): 259.000 ریال 🔸 نبشی سایز 5x5x4 (شاخه 19کیلویی): 259.000 ریال 🔸 نبشی سایز 5x5x5 (شاخه 23کیلویی): 259.000 ریال 🔸 نبشی سایز 6x6x4 (شاخه 24کیلویی): 267.000 ریال 🔸 نبشی سایز 6x6x5 (شاخه 28کیلویی): 259.000 ریال 🔸 نبشی سایز 6x6x6 (شاخه 33کیلویی): 259.000 ریال 🔸 نبشی سایز 7x7x4 (شاخه 29کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 7x7x5 (شاخه 33کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 7x7x6 (شاخه 37کیلویی): 265.000 ریال 🔸 نبشی سایز 7x7x7 (شاخه 42کیلویی): 262.000 ریال 🔸 نبشی سایز 8x8x6 (شاخه 49کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 8x8x8 (شاخه 58کیلویی): 255.000 ریال 🔸 نبشی سایز 10x10x8 (شاخه 74کیلویی): 290.000 ريال 🔸 نبشی سایز 10x10x10 (شاخه 88کیلویی): 255.000 ریال 🔸 نبشی سایز 12x12x12 (شاخه 124کیلویی): 262.000 ریال ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 📢 قیمت روز نبشی استاندارد، 12 متری 📢 🔸 نبشی سایز 7x7x6 (شاخه 74کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 7x7x7 (شاخه 84کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 8x8x6 (شاخه 90کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 8x8x7 (شاخه 98کیلویی): 285.000 ریال 🔸 نبشی سایز 8x8x8 (شاخه 116کیلویی): 270.000 ریال 🔸 نبشی سایز 9x9x7 (شاخه 113کیلویی): 350.000 ریال 🔸 نبشی سایز 9x9x8 (شاخه 129کیلویی): 350.000 ریال 🔸 نبشی سایز 9x9x9 (شاخه 142کیلویی): 350.000 ريال 🔸 نبشی سایز 10x10x7 (شاخه 130کیلویی): 325.000 ریال 🔸 نبشی سایز 10x10x8 (شاخه 156کیلویی): 325.000 ریال 🔸 نبشی سایز 10x10x10 (شاخه 176کیلویی): 280.000 ریال 🔸 نبشی سایز 12x12x10 (شاخه 212کیلویی): 400.000 ریال 🔸 نبشی سایز 12x12x12 (شاخه 248کیلویی): 295.000 ریال 🔸 نبشی سایز 14x14x12 (شاخه 299کیلویی): 420.000 ریال 🔸 نبشی سایز 14x14x14 (شاخه 350کیلویی): 420.000 ریال 🔸 نبشی سایز 15x15x12 (شاخه 324کیلویی): 440.000 ریال 🔸 نبشی سایز 15x15x15 (شاخه 400کیلویی): 450.000 ریال 🔸 نبشی سایز 16x16x14 (شاخه 400کیلویی): 450.000 ریال 🔸 نبشی سایز 16x16x16 (شاخه 450کیلویی): 550.000 ریال 🔸 نبشی سایز 18x18x18 (شاخه 570کیلویی): ء call 🔸 نبشی سایز 20x20x20 (شاخه 700کیلویی): 550.000 ریال ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☎️۰۲۱-۵۸۳۳۶ داخلی 115 خانم گل پرور 🌐www.ahanarman.com وب سایت @AhanArmanPrice🆔 کانال قیمت روز تلگرام

ناودانی
03 مهر، 1402 1 ساعت پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 مهر (کد : 78982)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

نبشی
03 مهر، 1402 1 ساعت پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 78981)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

تیرآهن (IPE)
03 مهر، 1402 1 ساعت پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 03 مهر (کد : 78979)

#شرکت_صنایع_فولاد_دی 📌واردات ،صادرات،خرید و فروش انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی تامین کننده تمامی مقاطع فولادی 🔺میلگرد 🔺نبشی 🔺ناودانی 🔺تیرآهن 🔺ورق سیاه و ... برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: ☎️021_33544467_70 📱09126018721 🆔https://t.me/FooladDy 🌐daysteel.ir https://foolad24.com/dashboard/user/15889

ناودانی
03 مهر، 1402 1 ساعت پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 مهر (کد : 78978)

ناودانی6       272.000ریال ناودانی8       278.000ریال ناودانی10     278.000ریال ناودانی12     280.000ریال ناودانی14     280.000ریال ناودانی16     280.000ریال

نبشی
03 مهر، 1402 1 ساعت پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 78977)

نبشی3          270.000ریال نبشی4          270.000ریال نبشی5          265.000ریال نبشی6          265.000ریال نبشی8          265.000ریال نبشی10        265.000ریال نبشی12        265.000ریال

×