اعلام موجودی تیرآهن هاش (H)

تیرآهن هاش (H)
06 بهمن، 1401 1 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 06 بهمن (کد : 54895)

⚜️بازرگانی #آذین_آهن_زرین⚜️ 🔸ناودانی هم وزن سایز UNP100 الی UNP400🔹هاش سنگین سایز HEB100 الی HEB400🔸هاش سبک سایز HEA100 الی HEA400🔹سیم آرماتور بندی 1/5 🔹سیم آرماتور بندی 2/5 💠ورق روغنی ۰/۳ عرض ۱۰۰۰ غرب st۱۲ درکارخانه🔸پروفیل از 2میل تا 12 میل موجود میباشد.مدیریت :مرتضی فرهنگ , احمد کاظمی مدیریت دفتر تهران: فرزین موسوی ☎️031-31313347_50 ☎️021_91001117📱09916814830 📱09916814831 📱09916814828 📱09130189279🌐 WWW.AZINAHAN.COM 📌 https://www.instagram.com/AZINAHAN/ 🆔 @azinahanz📌 https://foolad24.com/profile/631

تیرآهن هاش (H)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 05 بهمن (کد : 54852)

تیرآهن

تیرآهن هاش (H)
05 بهمن، 1401 2 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 05 بهمن (کد : 54825)

تیرآهن

تیرآهن هاش (H)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 04 بهمن (کد : 54728)

⚜️بازرگانی #آذین_آهن_زرین⚜️#هاش سنگین HEB100◀️تماس بگیرید HEB120◀️تماس بگیرید HEB140◀️تماس بگیرید HEB160◀️تماس بگیرید HEB180◀️تماس بگیرید HEB200◀️تماس بگیرید HEB220◀️تماس بگیرید HEB240◀️تماس بگیرید HEB260◀️تماس بگیرید HEB280◀️تماس بگیرید HEB300◀️تماس بگیرید HEB320◀️تماس بگیرید HEB340◀️تماس بگیرید HEB360◀️تماس بگیرید HEB400◀️تماس بگیرید (طبق جدول اشتال) #ناودانی هم وزنUNP100◀️تماس بگیرید UNP120◀️تماس بگیرید UNP140◀️تماس بگیرید UNP160◀️تماس بگیرید UNP180◀️تماس بگیرید UNP200◀️تماس بگیرید UNP220◀️تماس بگیرید UNP240◀️تماس بگیرید UNP260◀️تماس بگیرید UNP280◀️تماس بگیرید UNP300◀️تماس بگیرید UNP350◀️تماس بگیرید UNP400◀️تماس بگیرید سیم آرماتور بندی 1/5 سیم آرماتور بندی 2/5مدیریت :مرتضی فرهنگ , احمد کاظمی مدیریت دفتر تهران: فرزین موسوی ☎️031-31313347_50 ☎️021_91001117📱09916814830 📱09916814831 📱09916814828 📱09130189279🌐 WWW.AZINAHAN.COM 📌 https://www.instagram.com/AZINAHAN/ 🆔 @azinahanz📌 https://foolad24.com/profile/631

تیرآهن هاش (H)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 04 بهمن (کد : 54711)

آرمان گستر اقتدار (آهن آرمان) 👈 ضمانت یک خرید مطمئن👉 #قیمت روز انواع #تیرآهن #ترک #وارداتی #هاش #بالپهن #HEB #HEA #IPE 🗓 سه شنبه ، 04 بهمن 1401 🗓 . 📢قیمت روز تیرآهن بال پهن HEA سبک (هرکیلوگرم) از انبار تهران📢 🔸 تیرآهن 100 (وزن هر شاخه 200 کیلو): 610.000 ريال 🔸 تیرآهن 120 (وزن هر شاخه 240 کیلو): 610.000 ريال 🔸 تیرآهن 140 (وزن هر شاخه 295 کیلو): 280.000 ريال 🔸 تیرآهن 160 (وزن هر شاخه 360 کیلو): 360.000 ريال 🔸 تیرآهن 180 (وزن هر شاخه 425 کیلو): 280.000 ريال 🔸 تیرآهن 200 (وزن هر شاخه 510 کیلو): 280.000 ريال 🔸 تیرآهن 220 (وزن هر شاخه 610 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 240 (وزن هر شاخه 720 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 260 (وزن هر شاخه 820 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 280 (وزن هر شاخه 920 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 300 (وزن هر شاخه 1050 کیلو): 700.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~📢قیمت روز تیرآهن بال پهن HEA سبک (هرکیلوگرم) از انبار تهران📢 🔸 تیرآهن 320 (وزن هر شاخه 1170 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 340 (وزن هر شاخه 1260 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 360 (وزن هر شاخه 1344 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 400 (وزن هر شاخه 1500 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 450 (وزن هر شاخه 1680 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 500 (وزن هر شاخه 1860 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 550 (وزن هر شاخه 1992 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 600 (وزن هر شاخه 2136 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 650 (وزن هر شاخه 2280 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 700 (وزن هر شاخه 2448 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 800 (وزن هر شاخه 2688 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 900 (وزن هر شاخه 3024 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 1000 (وزن هر شاخه 3264 کیلو): 700.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~📢قیمت روز تیرآهن بال پهن HEB سنگین (هرکیلوگرم) از انبار تهران📢 🔸 تیرآهن 100 (وزن هر شاخه 240 کیلو): 610.000 ريال 🔸 تیرآهن 120 (وزن هر شاخه 320 کیلو): 610.000 ريال 🔸 تیرآهن 140 (وزن هر شاخه 400 کیلو): 250.000 ريال 🔸 تیرآهن 160 (وزن هر شاخه 500 کیلو): 240.000 ريال 🔸 تیرآهن 180 (وزن هر شاخه 590 کیلو): 240.000 ريال 🔸 تیرآهن 200 (وزن هر شاخه 730 کیلو): 350.000 ريال 🔸 تیرآهن 220 (وزن هر شاخه 850 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 240 (وزن هر شاخه 998 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 260 (وزن هر شاخه 1120 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 280 (وزن هر شاخه 1240 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 300 (وزن هر شاخه 1400 کیلو): 700.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~📢قیمت روز تیرآهن بال پهن HEB سنگین (هرکیلوگرم) از انبار تهران📢 🔸 تیرآهن 320 (وزن هر شاخه 1524 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 340 (وزن هر شاخه 1608 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 360 (وزن هر شاخه 1704 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 400 (وزن هر شاخه 1860 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 450 (وزن هر شاخه 2052 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 500 (وزن هر شاخه 2244 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 550 (وزن هر شاخه 2388 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 600 (وزن هر شاخه 2544 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 650 (وزن هر شاخه 2700 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 700 (وزن هر شاخه 2892 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 800 (وزن هر شاخه 3144 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 900 (وزن هر شاخه 3492 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 1000 (وزن هر شاخه 3768 کیلو): 700.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~📢قیمت روز تیرآهن وارداتی 🇹🇷 (ترک) 📢 🔸 تیرآهن 8 (72کیلو): 37.000.000 ريال 🔸 تیرآهن 10 (65کیلو): 37.000.000 ريال 🔸 تیرآهن 10 (97کیلو): 47.000.000 ریال 🔸 تیرآهن 12 (80کیلو): ء call 🔸 تیرآهن 12 (96کیلو): ء call 🔸 تیرآهن 33 (580کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 36(680کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 40 (780کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 45 (920کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 50 (1080کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 60 (1020کیلو): 670.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☎️۰۲۱-۵۸۳۳۶ داخلی ۱۱۳ خانم طیبی 🌐www.ahanarman.com وب سایت @AhanArmanPrice🆔 کانال قیمت روز تلگرام

تیرآهن هاش (H)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 04 بهمن (کد : 54703)

تیر آهن 20 بال پهن سبک انبار اصفهان 09132222269 09138500053 03136264414 03136261678حسابداری 03136252888

تیرآهن هاش (H)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 04 بهمن (کد : 54687)

💥💥💥💥💥💥 #هاش #سبک #سنگین . #HEB #HEA هاش 14 سبک طول 12 متری(290کیلو) هاش 14 سنگین طول 12 متری (400کیلو) هاش 16 سبک طول 12 متری (360کیلو) هاش 16 سنگین طول 12 متری (510کیلو) هاش 18 سبک طول 12 متری (430کیلو) هاش 18 سنگین طول 12 متری (620کیلو) هاش 20 سبک طول 12 متری (510کیلو) هاش 20 سنگین طول 12 متری (750کیلو) هاش 22 سبک طول 12 متری (606کیلو) هاش 28 سبک طول 12 متری (917کیلو)هاش 40 سبک طول 12 متری(1500کیلو) هاش 45 سنگین طول 12 متری(2050کیلو) هاش 50 سبک طول 12 متری(1860کیلو) ⚪️⚪️باتایید🔴🔴(میثم عبداله وند)داخلی 122-123🟣🟣(مهدی فراهانی )داخلی 126-127☎️021-56544497-8 📲0912-1784270 https://t.me/ahanatieh

تیرآهن هاش (H)
04 بهمن، 1401 3 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 04 بهمن (کد : 54666)

✳️آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترکهاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماسناودانیهای اروپایی (ترک)ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126🆔http://telegram.me/ilyaziron📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 03 بهمن (کد : 54614)

تیرآهن

تیرآهن هاش (H)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 03 بهمن (کد : 54595)

#فولاد_یزد_احرامیان🔸 تیراهن 14 نیم سبک یزد: 🔸 تیرآهن 16 نیم سبک یزد: ۲۲۵۵۰۰﷼ 🔸 تیرآهن 18 نیم سبک یزد: ۲۳۷۵۰۰﷼ 🔸 تیرآهن 20 نیم سبک یزد: 🔸 تیرآهن 24 نیم سبک یزد: ۲۴۴۵۰۰﷼ ✅ تحویل فوری✅  کلیه قیمت ها و موجودی ها با تایید می باشد☎️ 041-37731232 📱 0914-4222215 #آراد_فولاد_آذربایجان  https://t.me/afa_steel

تیرآهن هاش (H)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 03 بهمن (کد : 54569)

تیرآهن

تیرآهن هاش (H)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 03 بهمن (کد : 54553)

تیرآهن

تیرآهن هاش (H)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 03 بهمن (کد : 54533)

آرمان گستر اقتدار (آهن آرمان) 👈 ضمانت یک خرید مطمئن👉 #قیمت روز انواع #تیرآهن #ترک #وارداتی #هاش #بالپهن #HEB #HEA #IPE 🗓 دوشنبه ، 03 بهمن 1401 🗓 . 📢قیمت روز تیرآهن بال پهن HEA سبک (هرکیلوگرم) از انبار تهران📢 🔸 تیرآهن 100 (وزن هر شاخه 200 کیلو): 610.000 ريال 🔸 تیرآهن 120 (وزن هر شاخه 240 کیلو): 610.000 ريال 🔸 تیرآهن 140 (وزن هر شاخه 295 کیلو): 280.000 ريال 🔸 تیرآهن 160 (وزن هر شاخه 360 کیلو): 360.000 ريال 🔸 تیرآهن 180 (وزن هر شاخه 425 کیلو): 280.000 ريال 🔸 تیرآهن 200 (وزن هر شاخه 510 کیلو): 280.000 ريال 🔸 تیرآهن 220 (وزن هر شاخه 610 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 240 (وزن هر شاخه 720 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 260 (وزن هر شاخه 820 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 280 (وزن هر شاخه 920 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 300 (وزن هر شاخه 1050 کیلو): 700.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~~📢قیمت روز تیرآهن بال پهن HEA سبک (هرکیلوگرم) از انبار تهران📢 🔸 تیرآهن 320 (وزن هر شاخه 1170 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 340 (وزن هر شاخه 1260 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 360 (وزن هر شاخه 1344 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 400 (وزن هر شاخه 1500 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 450 (وزن هر شاخه 1680 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 500 (وزن هر شاخه 1860 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 550 (وزن هر شاخه 1992 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 600 (وزن هر شاخه 2136 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 650 (وزن هر شاخه 2280 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 700 (وزن هر شاخه 2448 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 800 (وزن هر شاخه 2688 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 900 (وزن هر شاخه 3024 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 1000 (وزن هر شاخه 3264 کیلو): 700.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~~📢قیمت روز تیرآهن بال پهن HEB سنگین (هرکیلوگرم) از انبار تهران📢 🔸 تیرآهن 100 (وزن هر شاخه 240 کیلو): 610.000 ريال 🔸 تیرآهن 120 (وزن هر شاخه 320 کیلو): 610.000 ريال 🔸 تیرآهن 140 (وزن هر شاخه 400 کیلو): 250.000 ريال 🔸 تیرآهن 160 (وزن هر شاخه 500 کیلو): 240.000 ريال 🔸 تیرآهن 180 (وزن هر شاخه 590 کیلو): 240.000 ريال 🔸 تیرآهن 200 (وزن هر شاخه 730 کیلو): 350.000 ريال 🔸 تیرآهن 220 (وزن هر شاخه 850 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 240 (وزن هر شاخه 998 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 260 (وزن هر شاخه 1120 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 280 (وزن هر شاخه 1240 کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 300 (وزن هر شاخه 1400 کیلو): 700.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~~📢قیمت روز تیرآهن بال پهن HEB سنگین (هرکیلوگرم) از انبار تهران📢 🔸 تیرآهن 320 (وزن هر شاخه 1524 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 340 (وزن هر شاخه 1608 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 360 (وزن هر شاخه 1704 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 400 (وزن هر شاخه 1860 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 450 (وزن هر شاخه 2052 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 500 (وزن هر شاخه 2244 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 550 (وزن هر شاخه 2388 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 600 (وزن هر شاخه 2544 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 650 (وزن هر شاخه 2700 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 700 (وزن هر شاخه 2892 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 800 (وزن هر شاخه 3144 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 900 (وزن هر شاخه 3492 کیلو): 700.000 ريال 🔸 تیرآهن 1000 (وزن هر شاخه 3768 کیلو): 700.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~~📢قیمت روز تیرآهن وارداتی 🇹🇷 (ترک) 📢 🔸 تیرآهن 8 (72کیلو): 37.000.000 ريال 🔸 تیرآهن 10 (65کیلو): 37.000.000 ريال 🔸 تیرآهن 10 (97کیلو): 47.000.000 ریال 🔸 تیرآهن 12 (80کیلو): ء call 🔸 تیرآهن 12 (96کیلو): ء call 🔸 تیرآهن 33 (580کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 36(680کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 40 (780کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 45 (920کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 50 (1080کیلو): 650.000 ريال 🔸 تیرآهن 60 (1020کیلو): 670.000 ريال .~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☎️۰۲۱-۵۸۳۳۶ داخلی ۱۱۳ خانم طیبی 🌐www.ahanarman.com وب سایت @AhanArmanPrice🆔 کانال قیمت روز تلگرام

تیرآهن هاش (H)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 03 بهمن (کد : 54510)

✳️آهن آلات #ایلیا فروش مستقیم (( بدون واسطه )) انواع تیرآهن بال پهن (H) ترکهاش ۱۰ سبک - تماس هاش ۱۰ سنگین - تماس هاش ۱۲ سبک - تماس هاش ۱۲ سنگین - تماس هاش ۲۲ سبک - تماس هاش ۲۲ سنگین - تماس هاش ۲۴ سبک - تماس هاش ۲۴ سنگین - تماس هاش ۲۶ سبک - تماس هاش ۲۶ سنگین - تماس هاش ۲۸ سبک - تماس هاش ۲۸ سنگین - تماس هاش ۳۰ سبک - تماس هاش ۳۰ سنگین - تماس هاش ۳۲ سبک - تماس هاش ۳۲ سنگین - تماس هاش ۳۴ سبک - تماس هاش ۳۴ سنگین - تماس هاش ۳۶ سبک - تماس هاش ۳۶ سنگین - تماس هاش ۴۰ سبک - تماس هاش ۴۰ سنگین - تماس هاش ۴۵ سبک - تماس هاش ۴۵ سنگین - تماس هاش ۵۰ سبک - تماس هاش ۵۰ سنگین - تماس هاش ۵۵ سنگین - تماس هاش ۶۰ سنگین - تماسناودانیهای اروپایی (ترک)ناو ۴ ترک - تماس ناو ۵ ترک - تماس ناو ۶.۵ ترک - تماس ناو ۱۶ ترک - تماس ناو ۱۸ ترک - تماس ناو ۲۰ ترک - تماس ناو ۳۰ ترک - تماس ناو ۴۰ ترک - تماس📱09121258995 ☎️021-22430124 ☎️021-22430125 ☎️021-22430126🆔http://telegram.me/ilyaziron📌https://foolad24.com/profile/13437

تیرآهن هاش (H)
03 بهمن، 1401 4 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 03 بهمن (کد : 54505)

#قطب_آهن_آسیا#لیست_قیمت_شماره_یک ۰ #لیست_قیمت_هاش_سبک_سنگین_انبار_تهران#هاش_10_سبک_ترک_62000 #هاش_12_سبک_ترک_62000 #هاش_12_سنگین_ترک_62000 #هاش_14_سبک_ترک_55000 #هاش_14_سبک_ذوبی_28000 #هاش_14_سنگین_ذوبی_25000 #هاش_16_سبک_ترک_55000 #هاش_16_سبک_ذوبی_34000 #هاش_16_سبک_ذوبی_نرمال_33000 #هاش_16_سنگین_ذوبی_25000 #هاش_18_سبک_ذوبی_28000 #هاش_18_سنگین_ذوبی_25000 #هاش_20_سبک_ذوبی_28500 #هاش_20_سنگین_ذوبی_33200 #هاش_22_سبک_ترک_64000 #هاش_24_سبک_ترک_66000 #هاش_24_سنگین_ترک_64000 #هاش_26_سبک_ترک_64000 #هاش_26_سنگین_ترک_64000 #هاش_28_سبک_ترک_64000 #هاش_28_سنگین_ترک_64000 #هاش_30_سبک_ترک_65000 #هاش_30_سنگین_ترک_65000 #هاش_32_سنگین_ترک_70000 #هاش_34_سنگین_ترک_70000 #هاش_36_سنگین_ترک_70000 #هاش_40_سبک_ترک_70000 #هاش_40_سنگین_ترک_70000 #هاش_45_سنگین_ترک_70000 #هاش_50_سنگین_ترک_70000 #هاش_60_سبک_کره_55000 #فروش_با_فاکتور_رسمیشماره تلفن ویژه این شرکت:👇👇☎️02148495 ☎️02149964000 🌐www.ghotbeahaneasia.com 🆔@ghotbeahaneasiahttps://foolad24.com/profile/3406

تیرآهن هاش (H)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 بهمن (کد : 54427)

تیر آهن

تیرآهن هاش (H)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 بهمن (کد : 54418)

⚜فولاد صفا⚜🔶هاش📌 انبار بهزادنوین#هاش_ذوب_آهن 🔹هاش ۱۰ سبک 🔹هاش ۱۰ سنگین 🔹هاش ۱۲ سبک 🔹هاش ۱۲ سنگین 🔹هاش ۱۴ سبک 🔹هاش ۱۴ سنگین 🔹هاش ۱۶ سبک 🔹هاش ۱۶ سنگین 🔹هاش ۱۸ سبک 🔹هاش ۱۸ سنگین 🔹هاش ۲۰ سبک 🔹هاش ۲۰ سنگین 🔹هاش ۲۲ سبک 🔹هاش ۲۲ سنگین 🔹هاش ۲۴ سبک 🔹هاش ۲۴ سنگین 🔹هاش ۲۶ سبک 🔹هاش ۲۶ سنگین 🔹هاش ۲۸ سبک 🔹هاش ۲۸ سنگین 🔹هاش ۳۰ سبک 🔹هاش ۳۰ سنگین☎️تلفن: ۷۴۳۴۸-۰۲۱ @haddadsteelInstagram.com/haddad.steel

تیرآهن هاش (H)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 بهمن (کد : 54409)

💥💥💥💥💥💥 #هاش #سبک #سنگین . #HEB #HEA هاش 14 سبک طول 12 متری(290کیلو) هاش 14 سنگین طول 12 متری (400کیلو) هاش 16 سبک طول 12 متری (360کیلو) هاش 16 سنگین طول 12 متری (510کیلو) هاش 18 سبک طول 12 متری (430کیلو) هاش 18 سنگین طول 12 متری (620کیلو) هاش 20 سبک طول 12 متری (510کیلو) هاش 20 سنگین طول 12 متری (750کیلو) هاش 22 سبک طول 12 متری (606کیلو) هاش 28 سبک طول 12 متری (917کیلو)هاش 40 سبک طول 12 متری(1500کیلو) هاش 45 سنگین طول 12 متری(2050کیلو) هاش 50 سبک طول 12 متری(1860کیلو) ⚪️⚪️باتایید🔴🔴(میثم عبداله وند)داخلی 122-123🟣🟣(مهدی فراهانی )داخلی 126-127☎️021-56544497-8 📲0912-1784270 https://t.me/ahanatieh

تیرآهن هاش (H)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 بهمن (کد : 54369)

تیر آهن

تیرآهن هاش (H)
01 بهمن، 1401 6 روز پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 01 بهمن (کد : 54348)

تیر آهن