تیرآهن (IPE) 16 مهر، 1399

صورت بار تیرآهن کد : 25523

#تيرآهن #IPE #ظفر_بناب #كارخانه تیرآهن۱۴(۱۳۰kg)____ ۶۶۰۰۰ تيرآهن۲۰(۲۶۰kg)____ ۷۱۰۰۰

تیرآهن (IPE) 16 مهر، 1399

صورت بار تیرآهن کد : 25522

#تيرآهن #IPE #ذوب_آهن #انبار_تهران تيرآهن ١٢ ____ ۸/۸۰۰/۰۰۰ تيرآهن ١٤ ____ ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تيرآهن ١٦ ____ ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تيرآهن ١٨ ____ ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تيرآهن ٢٠ ____ ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تيرآهن ٢٢ ____ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تيرآهن ٢٤ ____ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تيرآهن ٢٧ ____ ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تيرآهن ٣٠ ____ ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ ۰۲۱۶۶۹۱۱۰۰۷

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25521

#كاوه_تيكمه_داش #ميلگرد #كارخانه ١٣٩٩/٠١/٢٣ ميلگرد ٨ A2 _____٦٣٥٠٠ ميلگرد ١٠ A2_____٦٢٧٠٠ ميلگرد ٨ A3 _____٦٥٠٠٠ ميلگرد ١٠ A3_____٦٣٧٠٠ ميلگرد ١٢ A3_____٦٢٧٠٠ ميلگرد ١٤ A3_____٦٢٢٠٠ ميلگرد ١٦ A3_____٦٢٢٠٠ ميلگرد ١٨ A3_____٦٢٢٠٠ ميلگرد ٢٠ A3_____٦٢٢٠٠ ميلگرد ٢٢ A3_____٦٢٢٠٠ ميلگرد ٢٥ A3_____٦٢٢٠٠ ميلگرد ٢٨ A3_____٦٢٢٠٠ ميلگرد ٣٢ A3_____٦٢٢٠٠ ٠٢١٦٦٩١١٠٠٧

نبشی 16 مهر، 1399

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 25520

#سپهر_ايرانيان #نبشي #كارخانه نبشي ٣ سبك_____٦٧٠٠٠ نبشي ٤ سبك_____ ٦٦٩١١٠٠٧٠٢١

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 25519

#تهران_شرق #قوطی_پروفیل #کارخانه ضخامت١/٥ میلیمتر_____ ضخامت٢ میلیمتر______۹۰۰۰۰ ضخامت۲.۵میلیمتر_____۹۰۰۰۰ ضخامت۳میلیمتر______۹۰۰۰۰ ضخامت۴میلیمتر______۹۵۰۰۰ ضخامت۵میلیمتر______۹۵۰۰۰ ضخامت۶میلیمتر______۹۵۰۰۰ ضخامت۸ الی۱۲میلیمتر______call ۰۲۱۶۶۹۱۱۰۰۷

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25517

#رادهمدان #ميلگرد #كارخانه ١٣٩٩/٠١/٢٢ ميلگرد ٨ A2 _____٦٧٥٥٠ ميلگرد ١٠ A2_____٦٧٢٥٠ ميلگرد ١٢ A3_____٦٦٧٥٠ ميلگرد ١٤ A3_____٦٦٢٥٠ ميلگرد ١٦ A3_____٦٦٢٥٠ ميلگرد ١٨ A3_____٦٦٢٥٠ ميلگرد ٢٠ A3_____٦٦٢٥٠ ميلگرد ٢٢ A3_____٦٦٢٥٠ ميلگرد ٢٥ A3_____٦٦٥٥٠ ميلگرد ٢٨ A3_____٦٦٥٥٠

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25516

#ميل گرد در انبار تهران ميل گرد بافق ١٤ ميل گرد بافق١٦ ميل گرد بافق١٨ ميل گردبافق٢٠ ميل گرد بافق٢٢ ميل گرد بافق٢٥

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25515

کارخانه 8 سمنان:6550. A3 10 سمنان:6400. A3 12 سمنان:6400. A3 14 الی 28 سمنان:

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25514

کارخانه 8 اناهیتا:6500 10 اناهیتا:6400 12 الی 32 اناهیتا:6300 جهت دریافت قیمت نهایی تماس بگیرید. 33111278 33989502 36619727 36055395

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25513

کارخانه 8 ابهر:6300 10 و 12 ابهر:6000 14 الی 25 ابهر:6000 10 ابهر:6200. A3 12 ابهر:6050. A3

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25512

کارخانه 8 فولاد راد همدان:6755 10 فولاد راد همدان:6725 12 فولاد راد همدان:6675. 14 فولاد راد همدان:6625 16 فولاد راد همدان:6625 18 فولاد راد همدان:6625 20 فولاد راد همدان:6625 22 فولاد راد همدان:6625 25 فولاد راد همدان:6655 28 فولاد راد همدان:6655 32 فولاد راد همدان: 33111278 33989502 36619727 36055395

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25511

آهن کوعزیزی شنبه : 1399/01/23 فروش ورق اکسین ورق ضخامت ۳۵عرض ۲۰۰۰ کیفیت st52 اکسین ورق ضخامت 35عرض ۲۰۰۰ کیفیت st37 اکسین ورق ضخامت ۱۰ عرض ۲۰۰۰ کیفیتst37 اکسین ورق ضخامت ۴۵ عرض ۲۰۰۰ کیفیت st37 اکسین ورق ضخامت 15 عرض ۲۰۰۰ کیفیت st52اکسین قیمت:تلفنی ۰۳۱۳۱۳۱۹۶۰۰ ۰۹۱۳۴۸۹۰۳۴۱

قراضه (ضایعات) 16 مهر، 1399

صورت بار قراضه (ضایعات) کد : 25510

آهن کو عزیزی فروش ضایعات ورق قیمت : توافقی ۳۱۳۱۳۱۹۶۰۰ ۰۹۱۳۴۸۹۰۳۴۱

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 25509

عزیزی آهن کو تولید کننده انواع پروفیل زد ضخامت ۲ میلی متر ضخامت ۲.۵ میلی متر ضخامت ۳ میلی متر ۱) روش رول فرمینگ ( ارتفاع ۱۸ همراه با پانچ استاندارد ) ۲) روش خم (ارتفاع ۲۲/۱۶/۱۴ و ... بدون پانچ ) قیمت : توافقی تلفن ثابت : ۳۱۳۱۹۶۰۰۰۳۱ تلفن همراه :۰۹۱۳۴۸۹۰۳۴۱

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25471

قیمت های مورخه 1399/01/20 میلگرد آجدار A2 سایز 8 : 64800 ریال میلگرد آجدار A2 سایز 10 : 64400 ریال میلگرد آجدار A2 سایز 12 : 64000 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 8 : 65800 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 10 : 65400 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 12 : 64200 ریال میلگرد آجدار A3 سایز 14 الی 32 : 63500 ریال فروش مستقیم از دفتر مرکزی کارخانه با تائید مجدد پول پیش تخفیف پای آدرس شماره تماسهای مستقیم واحد فروش : 021 72028 021 22909898 021 22909899 021 22909998

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 25470

ورق گرم ضخامت 15 عرض 1500 کاویان کویل گرم ضخامت 3 عرض 1500 فولاد مبارکه تلفن واحد فروش 09137047613

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25469

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25468

فولاد کیان کاشان : ثابت میلگرد ۸ ۶۶۰۰ میلگرد ۱۶ ۶۵۵۰

میلگرد آجدار 16 مهر، 1399

صورت بار میلگرد کد : 25467

فولاد راد همدان : ثابت میلگرد ۸ ۶۷۵۵ میلگرد ۱۰ ۶۷۲۵ میلگرد ۱۲ ۶۶۷۵ میلگرد ۱۴ الی ۲۲ ۶۶۲۵ میلگرد ۲۵ و ۲۸ ۶۶۵۵

نبشی 16 مهر، 1399

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 25466

كارخانه نورد #نستا تهران نبشي ٣ سبك_____call نبشي ٤ سبك_____call ٦٦٩١١٠٠٧٠٢١