قیمت نبشی

تمامی قیمت ها با ارزش افزوده می باشد .
عنوان قیمت (تومان)

نبشی3*45*45 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی3*50*50 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی4*40*40 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
22,836

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی4*45*45 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی4*60*60 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی5*45*45 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی5*50*50 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
22,836

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,600

نبشی5*70*70 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی5*75*75 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
22,836

نبشی6*75*75 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی6*70*70 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی6*80*80 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,618

نبشی7*70*70 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
23,926

نبشی7*80*80 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی8*80*80 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,127
22,600

نبشی8*100*100 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,500

نبشی10*100*100 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,345
22,600

نبشی4*40*40 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,600

نبشی 5*45*45 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی 3*50*50 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی 5*60*60 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,600

نبشی 6*60*60 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی6*70*70 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی7*70*70 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی 5*75*75 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی 6*80*80 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی 7*80*80 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی 8*80*80 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,600

نبشی 8*100*100 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
25,300
25,300

نبشی 4*50*50 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,600

نبشی 4*60*60 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی 5*50*50 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,500
22,500

نبشی 3*45*45 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی 4*45*45 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی3*60*60 ناب تبریز 6 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
25,500
25,500

نبشی5*70*70 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
22,600

نبشی6*75*75 ناب تبریز12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی10*100*100 ناب تبریز 12 متری

قیمت نبشی ناب تبریز 12 آذر، 1402
22,600
25,200

نبشی 3*30*30 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
24,100
24,100

نبشی 4*40*40 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
23,600
23,600

نبشی 5*50*50 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
23,400
23,400

نبشی 10*100*100 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
23,400
23,400

نبشی 2*30*30 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
25,500
25,500

نبشی 2.5*30*30 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
24,100
24,100

نبشی 3*40*40 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی 2.5*40*40 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
23,500
23,500

نبشی 3*50*50 فولاد سپهر ایرانیان

نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان 12 آذر، 1402
23,700
23,700

قیمت نبشی 

یکی از کاربردی‌ترین مقاطع فولادی که از دو بال مساوی و نامساوی عمود بر هم تشکیل شده و معمولا شبیه حروف لاتین L و V است،نبشی نام دارد.

قیمت نبشی در بازار تحت تاثیر پارامترهای متعددی چون جنس، وزن، ضخامت، برند تولید کننده و... است.ولی به طور کلی هرچه نبشی بزرگتر و سنگین تر باشد قیمت آن نیز بیشتر است.
نبشی ها براساس شکل ظاهری،جنس و روش تولید دسته بندی میشوند.

نبشی را با دو مشخصه اصلی طول بال، بر حسب سانتی‌متر و ضخامت، بر حسب میلی‌متر،دسته بندی میکنند.

قیمت نبشی در برندهای مختلف باتوجه به میزان کیفیت، تجهیزات مورداستفاده، روش تولید و استاندارد متفاوت است. قیمت نبشی براساس سایز و ابعاد این محصول نیز باهم دارای تفاوت  است. چراکه وزن این مقطع فولادی تاثیر بسیاری  بر قیمت نهایی آن دارد و با تغییر سایزواندازه، شاهد تغییر وزن نبشی نیز خواهیم بود. نبشی در سایز و ضخامت‌های مختلفی موجود است که هریک براساس وزن نبشی، قیمت متفاوتی دارند

برای اطلاع ازقیمت نبشی میتوانید به وب سایت فولاد 24 مراجعه نمایید.

مشاهده قیمت سایر مقاطع:

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن هاش

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت ناودانی

شکل ظاهری روش تولید جنس طول بال
بال مساوی پرسی استیل

20*20

بال نا مساوی فابریک آلومینیوم

30*30

    گالوانیزه

40*40

     

70*70

     

80*80

    
قیمت روز نبشی

قیمت روز نبشی یکی از مهمترین نیاز های مهندسین ساخت و ساز میباشد باوجود اینکه پیش بینی نوسانات بازار روز این محصول کار دشواری است.باتوجه به انواع ان قیمت نبشی برای هرکدام از انواع نبشی متفاوت است.

نرخ نبشی بال مساوی و بال نامساوی

نبشی بال مساوی و بال نامساوی از نظر شکل ظاهری،ابعاد و کاربرد آنها متفاوت است.درنهایت این تفاوت ها باعث ایجاد تفاوت قیمت بین دو نبشی میشوند.نبش بال مساوی دارای بال های مساوی میباشدکه درشکل دادن  گوشه سازه ها استفاده میشود.نبشی بال نامساوی هم بال های نامساوی و متفاوتی دارندابعاد بال ها به صورت ضرب دو عدد روبروی علامت اختصاری نبشی درج شده است.از ایننوع نبشی درساخت انواع سازه های مسکونی و غیرمسکونی استفاده میشود.

 قیمت هر کیلو نبشی بال مساوی و بال نامساوی براساس ابعاد، جنس و برند تولیدی دارای تفاوت خواهد بود.

هزینه تولید نبشی

ارزش نبشی فابریک

نبشی فابریک براساس فرایند نورد گرم ساخته شده است  و کیفت بالاتری نسبت به نبشی پرسی دارد.بنابراین قیمت نبشی فابریک از قیمت نبشی پرسی بیشتراست.

ارزش نبشی

بهای نبشی پرسی

نبشی پرسی براساس فرایند نورد سرددرست میشود و کیفیت پایین تری نسب به نبشی فابریک دارد.از نبشی پرسی در سازه های با حساسیت و دقت کم استفاده میشوداین نوع نبشی مشتریان خاص خود را دارد.
 

×