چت
فولاد 24 هیچ خریدار و فروشنده ای را تایید یا رد نمی کند و فرایند اعتبار سنجی قبل از هر معامله ، کاملا بر عهده طرفین می باشد .
فرو آلیاژها
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی فرو آلیاژها 30 اردیبهشت (کد : 116187)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

لوله آبرسانی
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی لوله آبرسانی 30 اردیبهشت (کد : 116186)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

لوله گاز رسانی
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی لوله گاز رسانی 30 اردیبهشت (کد : 116185)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

لوله داربستی
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 30 اردیبهشت (کد : 116184)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

ناودانی
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ناودانی 30 اردیبهشت (کد : 116183)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

نبشی
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی نبشی 30 اردیبهشت (کد : 116182)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

میلگرد
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 30 اردیبهشت (کد : 116181)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

تیرآهن
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 30 اردیبهشت (کد : 116180)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

ورق گرم (سیاه)
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 اردیبهشت (کد : 116179)

🟠 شرکت #پارس_مواد_نقش_جهان 📌 تامین کننده‌ی مواد اولیه‌ی زنجیره فولاد شامل: ✅ انواع فروآلیاژها (فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکو منگنز، فرومولیبدن و...) ✅ گرافیت ✅آهن اسفنجی ✅ انواع شمش فولادی ✅انواع سرباره و شلاکه #جهت_مشاهده_پروفایل_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_پارس_مواد_نقش_جهان https://foolad24.com/profile/17737/inventory 📌 تامین کننده انواع مقاطع فولادی( میلگرد، نبشی، تیرآهن، ناودانی، لوله، ورق و ...) 📎 اطلاعات تماس: 📞 031-35058 🌐 parsferro.com ✉️ info@parsferro.com 🆔 @parsferro 🧭 اصفهان، خیابان مصلی شمالی(آب ۲۵۰)، ساختمان هدی، طبقه دوم، واحد ۸

ورق گرم (سیاه)
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 اردیبهشت (کد : 116178)

ورق سیاه مبارکه ۱.۵×۳ ۱.۵×۸ ۱.۵×۶ ۱.۵×۱۰ ۱.۵×۱۲ ۱.۵×۱۵ پابرش اصفهان رسمی و غیر رسمی تماس : ۰۹۱۲۱۸۳۳۳۶۹

ورق گالوانیزه
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 30 اردیبهشت (کد : 116177)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

میلگرد
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 30 اردیبهشت (کد : 116176)

میلگرد جهان فولاد سیرجان سایز 14 تا 22 ☑️انبار اصفهان جهت استعلام قیمت تماس بگیرید.                                      ✅مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش: 📱09923621742 آقای مسّاح 📱09923621743 خانم سلیمانی

ورق گرم (سیاه)
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 اردیبهشت (کد : 116175)

#جهت_مشاهده_پروفایل_فیدار_سپهر_فولاد_الوند👇🏻 ✅ https://foolad24.com/profile/15945 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فیدار_سپهر_فولاد_الوند👇🏻 https://foolad24.com/profile/15945/inventory ⚜️#فیدار_سپهر_فولاد_الوند⚜️ ♦️تولید و عرضه ورق نوردی♦️ ♦️۱۰میل عرض ۶۰سانت♦️ 🔰یه سر🔰 📍کارخانه قیمت : تماس ——————————————- ♦️تولید و عرضه ورق نوردی♦️ ♦️عرض ۲۰سانت♦️ 🔼۶میل تا ۱۵میل🔽 قیمت:تماس ۸و۱۰میل آهن مکان📍 ۶و۱۲و۱۵ کارخانه📍 ——————————————- ♦️تولید و عرضه ورق نوردی♦️ ♦️۵میل تا ۲۰میل عرض ۱۵سانت♦️ 🔰دو سر🔰 📍آهن مکان و کارخانه قیمت : تماس ——————————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فیدار_سپهر_فولاد_الوند👇🏻 ✅ https://foolad24.com/profile/15945 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فیدار_سپهر_فولاد_الوند👇🏻 https://foolad24.com/profile/15945/inventory 🆔 https://t.me/fidarsepehrfoladalvand ☎️ 02155509609 ☎️ 02155509610 🆔 https://t.me/fidarsepehrfoladalvand ☎️ 02155509609 ☎️ 02155509610

ورق گالوانیزه
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 30 اردیبهشت (کد : 116174)

#تهران_گالوانیزه_برنا ☑️ آهن شاپ با پیشینه شرکت تهران گالوانیزه برنا یکی از بزرگترین مراجع معرفی و توزیع کننده محصولات تولید کننده های مهم ورق های گالوانیزه، گالوانیزه رنگی و روغنی در کشور است. ☑️ سامانه فروش www.ahan.shop (http://www.ahan.shop/) با توجه به گسترش اینترنت در جهان و ایران در راستای ارائه خدمات فروش آنلاین راه اندازی گردیده است. 😀 ورق رنگی و روغنی موجود هست. 😀 ورق گالوانیزه از ضخامت 0/30 الی 3/5 موجود هست. 😀 برند های فولاد مبارکه، کاشان، ورق خودرو، تاراز، دشتستان، شهریار تبریز، روی اندود، هفت الماس، سمنان، گیلان، فولاد غرب، بهمن و چین موجود هستند. 😀 فروش ویژه کالاهای زیر: 🔹0.40 عرض 1250 تاراز 🔹0.45 عرض 1250 تاراز 🔹0.50 عرض 1250 تاراز 🔹0.60 عرض 1250 تاراز 🔹0.70 عرض 1000 تاراز 🔹0.70 عرض 1250 تاراز 🔹0.80 عرض 1250 تاراز 🔹1.00 عرض 1000 تاراز 🔹1.00 عرض 1250 تاراز 🔹1.50 عرض 1250 تاراز 🔹2.00 عرض 1000 تاراز 🔹0.70 عرض 1100 ورق خودرو 🔹1.47 عرض 1170 ورق خودرو #جهت_مشاهده_پروفایل_تهران_گالوانیزه_برنا👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/15739 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_تهران_گالوانیزه_برنا👇🏻 https://foolad24.com/profile/15739/inventory 👈🏻راه های ارتباطی با ما : ☎️ ۵۷۶۰۲ (۳۰خط) 🌐www.ahan.shop 🆔instagram (https://instagram.com/ahanshop) 📧@TGBorna 🖥 www.ahan.shop (http://ahan.shop/)

میلگرد
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی و قیمت میلگرد و بیلت در انبار دیجی آهن 30 اردیبهشت (کد : 116173)

محصول قیمت قیمت (با مالیات) یکشنبه 1403/02/30 ساعت 11:52 میلگرد آجدار 8 A2 ظفر بناب 27,700 میلگرد آجدار 10 A2 ظفر بناب 27,500 میلگرد آجدار 12 A3 ظفر بناب 27,500 میلگرد آجدار 14 A3 ظفر بناب 27,100 میلگرد آجدار 16 A3 ظفر بناب 27,100 میلگرد آجدار 18 A3 ظفر بناب 27,100 میلگرد آجدار 20 A3 ظفر بناب 27,100 میلگرد آجدار 22 A3 ظفر بناب 27,100 میلگرد آجدار 25 A3 ظفر بناب 27,100 میلگرد آجدار 28 A3 ظفر بناب 27,100 میلگرد آجدار 12 A3 ذوب آهن اصفهان 29,000 میلگرد آجدار 14 A3 ذوب آهن اصفهان 26,600 میلگرد آجدار 16 A3 ذوب آهن اصفهان 26,600 میلگرد آجدار 18 A3 ذوب آهن اصفهان 26,500 میلگرد آجدار 20 A3 ذوب آهن اصفهان 26,500 میلگرد آجدار 22 A3 ذوب آهن اصفهان 26,500 میلگرد آجدار 25 A3 ذوب آهن اصفهان 27,500 میلگرد آجدار 28 A3 ذوب آهن اصفهان 26,300 میلگرد آجدار 14 A3 نیشابور بنگاه تهران 26,050 میلگرد آجدار 16 A3 نیشابور بنگاه تهران 26,050 میلگرد آجدار 18 A3 نیشابور بنگاه تهران 26,050 میلگرد آجدار 20 A3 نیشابور بنگاه تهران 26,050 میلگرد آجدار 22 A3 نیشابور بنگاه تهران 26,050 میلگرد آجدار 25 A3 نیشابور بنگاه تهران 26,050 میلگرد آجدار 28 A3 نیشابور بنگاه تهران 26,050 میلگرد آجدار 14 A3 نیشابور کارخانه 25,200 میلگرد آجدار 16 A3 نیشابور کارخانه 25,200 میلگرد آجدار 18 A3 نیشابور کارخانه 25,200 میلگرد آجدار 20 A3 نیشابور کارخانه 25,200 میلگرد آجدار 22 A3 نیشابور کارخانه 25,200 میلگرد آجدار 25 A3 نیشابور کارخانه 25,200 میلگرد آجدار 28 A3 نیشابور کارخانه 25,200 میلگرد آجدار 14 A3 فولاد پارس سیستان 27,200 میلگرد آجدار 16 A3 فولاد پارس سیستان 27,200 میلگرد آجدار 18 A3 فولاد پارس سیستان 27,200 میلگرد آجدار 10 A2 خرمدشت 25,300 میلگرد آجدار 12 A2 خرمدشت 25,300 بیلت 125*125 6 متری اصفهان 22,400 بیلت 150*150 12 متری اصفهان 22,400 ☎️ شماره تماس: شماره چهار رقمی تهران 1849 شهرستانها 02186020094 instagram.com/digi.ahan :اینستاگرام🆔 🌐وب‌سایت: www.digiahan.com ✅تلگرام: https://t.me/Digiahan1849

شمش و تختال
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی شمش اصفهان 30 اردیبهشت (کد : 116172)

شمش اصفهان قوس 500 تن 3sp 150 12m وزن و پول 09131700713 https://t.me/Foolasachannel https://www.instagram.com/foolasa1?igsh=OGQ5ZDc2ODk2ZA==‌

استیل
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی استیل 30 اردیبهشت (کد : 116171)

#آهن_وان آهن وان: استعلام و خرید امن آهن آلات آهن وان به عنوان یک سرمایه گذار، واردکننده و تامین کننده آهن آلات خود را معرفی می‌کند؛ هرآنچه که آهن‌ربا به آن می‌چسبد در سبد محصولات آهن وان وجود دارد. شرکای تجاری آهن وان وان، هرآنچه که آهنی، استیل یا از جنس فولادهای آلیاژی باشد را تولید می‌کنند، ما آن تولیدات را به دست شما می‌رسانیم. #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_وان https://foolad24.com/profile/16897 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_وان https://foolad24.com/profile/16897/inventory فروش ویژه امروز آهن وان، ورق‌های اکسین اهواز در ضخامت‌های مختلف است، برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با شماره 02191093051 تماس بگیرید. AHAN.ONE کانال تلگرام: https://t.me/ahan_one صفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/ahan_one/ صفحه توییتر (X) : https://twitter.com/Ahanone1

پروفیل
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل 30 اردیبهشت (کد : 116170)

#آهن_وان آهن وان: استعلام و خرید امن آهن آلات آهن وان به عنوان یک سرمایه گذار، واردکننده و تامین کننده آهن آلات خود را معرفی می‌کند؛ هرآنچه که آهن‌ربا به آن می‌چسبد در سبد محصولات آهن وان وجود دارد. شرکای تجاری آهن وان وان، هرآنچه که آهنی، استیل یا از جنس فولادهای آلیاژی باشد را تولید می‌کنند، ما آن تولیدات را به دست شما می‌رسانیم. #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_وان https://foolad24.com/profile/16897 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_وان https://foolad24.com/profile/16897/inventory فروش ویژه امروز آهن وان، ورق‌های اکسین اهواز در ضخامت‌های مختلف است، برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با شماره 02191093051 تماس بگیرید. AHAN.ONE کانال تلگرام: https://t.me/ahan_one صفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/ahan_one/ صفحه توییتر (X) : https://twitter.com/Ahanone1

میلگرد
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 30 اردیبهشت (کد : 116169)

#آهن_وان آهن وان: استعلام و خرید امن آهن آلات آهن وان به عنوان یک سرمایه گذار، واردکننده و تامین کننده آهن آلات خود را معرفی می‌کند؛ هرآنچه که آهن‌ربا به آن می‌چسبد در سبد محصولات آهن وان وجود دارد. شرکای تجاری آهن وان وان، هرآنچه که آهنی، استیل یا از جنس فولادهای آلیاژی باشد را تولید می‌کنند، ما آن تولیدات را به دست شما می‌رسانیم. #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_وان https://foolad24.com/profile/16897 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_وان https://foolad24.com/profile/16897/inventory فروش ویژه امروز آهن وان، ورق‌های اکسین اهواز در ضخامت‌های مختلف است، برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با شماره 02191093051 تماس بگیرید. AHAN.ONE کانال تلگرام: https://t.me/ahan_one صفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/ahan_one/ صفحه توییتر (X) : https://twitter.com/Ahanone1

تیرآهن
30 اردیبهشت، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی تیرآهن 30 اردیبهشت (کد : 116168)

#آهن_وان آهن وان: استعلام و خرید امن آهن آلات آهن وان به عنوان یک سرمایه گذار، واردکننده و تامین کننده آهن آلات خود را معرفی می‌کند؛ هرآنچه که آهن‌ربا به آن می‌چسبد در سبد محصولات آهن وان وجود دارد. شرکای تجاری آهن وان وان، هرآنچه که آهنی، استیل یا از جنس فولادهای آلیاژی باشد را تولید می‌کنند، ما آن تولیدات را به دست شما می‌رسانیم. #جهت_مشاهده_پروفایل_آهن_وان https://foolad24.com/profile/16897 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_آهن_وان https://foolad24.com/profile/16897/inventory فروش ویژه امروز آهن وان، ورق‌های اکسین اهواز در ضخامت‌های مختلف است، برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با شماره 02191093051 تماس بگیرید. AHAN.ONE کانال تلگرام: https://t.me/ahan_one صفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/ahan_one/ صفحه توییتر (X) : https://twitter.com/Ahanone1

×