خرید محصولات فلزی

ورق روغنی (سرد)
23 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق 50 روغنی

خریدار ورق 50 روغنی عرض 1250

ورق اسید شویی
06 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

خریدار ورق اسیدشویی ۲ و ۳ هر عرضی ظرفیت

ورق روغنی (سرد)
06 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی ۷۰ و ۸۰

خریدار ورق روغنی ۷۰ و ۸۰ st۱۲ هر عرضی ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
06 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق ۲ سیاه

خریدار ورق ۲ سیاه ۱ متری و ۱.۲۵ متری درجه یک و درجه دو ظرفیت ترجیحا فولاد مبارکه

ورق گرم (سیاه)
14 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق ۳ st۵۲

خریدار ورق ۳ میل سیاه st۵۲ ده تن

ورق روغنی (سرد)
04 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق ۱/۵ روغنی

درخواستی👇👇👇👇👇 ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۲۵ میزان ۵۰ تن

ورق گرم (سیاه)
04 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه 2 میل

درخواستی👇👇👇👇👇 ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۲۵ میزان ۵۰ تن

ورق گرم (سیاه)
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه مبارکه و صبا

خریدار ورق ۲میل عرض ۱۲۵۰ صبا_st۳۷ ورق ۲میل عرض ۱۰۰۰مبارکه_st۳۷ ورق ۲میل عرض ۱۲۵۰ مبارکه _st۲۲ ظرفیت

ورق روغنی (سرد)
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق ۱میل روغنی عرض ۱۱۲۰_۱۱۳۰_۱۲۵۰ و ورق ۰/۵۰ میل روغنی کوتاه مبارکه ظرفیت

ورق روغنی (سرد)
04 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار اسپیره روغنی

درخواست‌ خرید اسپیره روغنی تفکیک نشده

ورق گرم (سیاه)
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه 3 میل

خریدار ورق ۳ میل سیاه st۵۲ ده تن

ورق گالوانیزه و رنگی
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

خرید ورق گالوانیزه 55

خرید ورق گالوانیزه 55 کوتاه در تهران

ورق گالوانیزه و رنگی
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه 48

خریدار ورق گالوانیزه 48 کوتاه یا بلند 1 ظرفیت در تهران

ورق گالوانیزه و رنگی
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه 30

خرید ورق گالوانیزه 30 کوتاه 1 ظرفیت در تهران

ورق گرم (سیاه)
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه قطعات

خرید ورق قطعات ضخامت 8 عرض 120

نبشی
04 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار نبشی 50

درخواست 👇👇👇 نبشی ۵۰ در ۱۰۰ گوشت ۶ میل یک شاخه

نبشی
04 شهریور، 1400 2 سال پیش

درخواست نبشی و ناودانی

درخواست 👇👇👇👇 نبشی 8 به مقدار 2 تن نبشی 10 به مقدار 2 تن ناو 6 به مقدار 2 تن نرمال و به قیمت ارزان برای رقابت

پروفیل
04 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار قوطی 20×30

درخواستی👇👇👇👇👇 قوطی 20×30 سبک دست دو یا درجه دو

ورق گالوانیزه و رنگی
04 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه هفت الماس

درخواستی👇👇👇 ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت ۴۰ عرض ۱.۲۵ به مقدار ۴تن لطفا قیمت بدین

ورق گرم (سیاه)
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه 3 و 4 میل

خریدار ۲۰ برگ ورق ۴ میل و ۸ برگ ورق ۳ میل سیاه عرض ۱.۵ و طول ۳ متر

×