نام شرکت :

فولاد توان ساخت مهراد

نام مدیر عامل :

احمد نادی

کد کاربری :

f24-12255

وب سایت :

-

ایمیل :

mehradsteel@gmail.com

تلفن : 03133854300
شناسه ملی :

14010154816

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

14010154816

شماره ثبت :

68285

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس انبار :

اصفهان ،اصفهان انتهای خیابان امیرکبیر - پلاک 74

کدپستی :

8195983588

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

0313854300

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد ساده

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش فولاد توان ساخت مهراد

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید