عطا استیل (دهنی زاده) - 900

عطا استیل

دهنی زاده

56%
جزئیات...
نام شرکت :

عطا استیل

نام مدیر عامل :

دهنی زاده

کد کاربری :

f24-900

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03152664333 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1369

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده قوطی و پروفیل ضخامت 2 و 2.2 و 2.5 فولاد و اهواز . ورق سیاه.ورق برش خورده.شیت کوتاه و بلند

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان پل کله زرین شهر جنب تصفیه آب یزد

تلفن :

03152664333

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×