آگهی های خرید عطااستیل (دهنی زاده)

ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق گرم ضخامت 4 و 5 و 10 اس تی 52 می خواستم .

03 آبان، 1400
خرید ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 2عرض 100 و 125 و 5و6 عرض 1500 سیاه فولاد هس ...

21 مهر، 1400
خرید ورق سیاه
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه 2میل با عرض 1000 و عرض 1250 از هر کدام ...

21 شهریور، 1400
خریدار ورق سیاه ۲
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ و عرض ۱۲۵۰ به میزان ...

10 شهریور، 1400
خریدار ورق سیاه ۲ میل
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه ۲ میل عرض 1000 و عرض 1250 به میزا ...

02 شهریور، 1400
خریدار ورق سیاه ۲ میل
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ به میزان 2 ظرفیت

19 مرداد، 1400
خریدار ورق سیاه 2
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 2 عرض 1000 به میزان ظرفیت

12 مرداد، 1400
خریدار ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 2 و 2/5 سبا عرض مختلف هستیم

03 مرداد، 1400
خریدار 2 عرض مختلف
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار 2 عرض مختلف به شرط سبا داخل اصفهان

15 تیر، 1400
خریدار ورق 2
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار 2عرض 1000 ظرفیت

13 تیر، 1400
خریدار کویل 2
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار کویل 2 عرض 1000

08 تیر، 1400
خریدار ورق 2 فابریک
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار 2 عرض 1000 فابریک میزان 2 ظرفیت

08 تیر، 1400
ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

شرکت عطا استیل خریدار 1.15 روغنی به هر عرضی داخل اصفها ...

13 اسفند، 1399
ورق 2
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

شرکت عطا استیل درخواست خرید ورق 2 عرض 125 و عرض 1000میز ...

15 بهمن، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24