عطا استیل

دهنی زاده

63%
جزئیات...

آگهی های خرید عطا استیل (دهنی زاده) - 900

ورق گرم (سیاه)
06 اردیبهشت، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 8 و 10 عرض 1500 هر کدام یک ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
06 اردیبهشت، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 2 عرض 125 یک ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
06 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2 میل عرض 125 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
19 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 2 عرض 1 و 125 به میزان 2 ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
17 دی، 1401 11 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ۲ عرض ۱.۲۵ یک ظرفیت و ورق ۲ عرض ۱ متر یک ظرفیت خریدار می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
30 آذر، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 2 عرض 1.25 یک ظرفیت و ورق 2 عرض 1 متر یک ظرفیه خریدار می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
28 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 8 با عرض 1/5 به میزان یک ظرفیت و ورق 2 با عرض 125 به میزان یک ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
18 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

ورق گرم 2 میل عرض 125 و 2 میل عر ض 1 متر یک ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
26 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق گرم st ۳۷ فولاد ضخامت ۲ عرض ۱۲۵ زمیزان ۲ ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
25 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار کویل ۲ سبا و فولاد هستیم.

ورق گرم (سیاه)
04 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق گرم st ۳۷ فولاد ضخامت ۲ عرض ۱۲۵ زمیزان ۲ ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
27 فروردین، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم st 37 فولاد ضخامت 2 عرض 125 زمیزان 2 ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
09 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2 عرض 1 متر و 2 عرض 125 از هر کدام 2 ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2 عرض 1 متر و 2 عرض 125 از هر کدام 2 ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
12 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه ضخیم

خریدار ورق ضخیم بار 6و8 و10 هستم.

ورق گرم (سیاه)
03 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار کویل گرم

خریدار کویل گرم 8 و10 و12 و 15 می باشیم

ورق گرم (سیاه)
29 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم 3 عرض 1500 4 عرض 1500 5 عرض 1500

ورق گرم (سیاه)
01 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 5و6 st52 عرض 1500 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2 عرض 1000 به مقدار 1 ظرفیت هستم.

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم 3 و 4 عرض 125 ظرفیت هستیم .

ورق گرم (سیاه)
03 آبان، 1400 2 سال پیش

ورق گرم

ورق گرم ضخامت 4 و 5 و 10 اس تی 52 می خواستم .

ورق گرم (سیاه)
21 مهر، 1400 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق 2عرض 100 و 125 و 5و6 عرض 1500 سیاه فولاد هستیم.

ورق گرم (سیاه)
21 شهریور، 1400 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2میل با عرض 1000 و عرض 1250 از هر کدام 1 ظرفیت هستیم .

ورق گرم (سیاه)
10 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه ۲

خریدار ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ و عرض ۱۲۵۰ به میزان ۲ ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه ۲ میل

خریدار ورق سیاه ۲ میل عرض 1000 و عرض 1250 به میزان ۲ ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
10 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه ۲ میل

خریدار ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ به میزان 2 ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه 2

خریدار ورق 2 عرض 1000 به میزان ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 2 و 2/5 سبا عرض مختلف هستیم

ورق گرم (سیاه)
22 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار 2 عرض مختلف

خریدار 2 عرض مختلف به شرط سبا داخل اصفهان

ورق گرم (سیاه)
22 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق 2

خریدار 2عرض 1000 ظرفیت

×