آگهی های فروش عطااستیل (دهنی زاده)

صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 17 آذر

۴*۱۲۵۰ سبا۳*۱۵۰۰ فولاد۲*۱۲۵۰ سبا۲*۱۰۰۰ اصلاح شده سبا

17 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 16 آذر

6*1500 فولاد 10*1500 فولاد 4*1250 سبا 3*1250 سبا 3*1500 فولاد 2*1250 سبا 2*1000 اصلاح شده سبا

16 آذر، 1400
صورت بار پروفیل درب و پنجره یا ساختمانی سه شنبه 09 شهریور

انواع پروفیل و قوطی از 20*10 الی 200*200

09 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 09 شهریور

5*1500 فولاد

09 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 15 بهمن

ورق ضخامت 2 به عرض 1000 اس تی 37 پریم شده درجه یک

15 بهمن، 1399