مصطفی کارآمد - 961

نام :

مصطفی کارآمد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-961

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03432117697 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش انواع آهن آلات ساختمانی تولید انواع بلت،صفحه و تیرآهن زنبوری

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×