فولادراستین اسپادانا

امیر زواره زادگان

36%
نام شرکت :

فولادراستین اسپادانا

نام مدیر عامل :

امیر زواره زادگان

کد کاربری :

f24-1142

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

ارائه دهنده انواع ورقهای سیاه روغنی و رنگی میلگرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید فولادراستین اسپادانا

مشاهده بیشتر