آگهی های خرید ایلیا تجارت اصفهان (محمد مهدوی)

خرید ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ضخامت 1 تا 1/1 عرض113 هستیم.

08 دی، 1400
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19578
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

بار حتما اصفهان باشد

04 دی، 1398
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-18530
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

24 آذر، 1398
خرید ورق 15عرض 1500 st52
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

با پلاک

28 مرداد، 1398
خرید ورق 10 عرض 1500آجدار
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

28 مرداد، 1398
خرید ورق 45 اکسین 6*2
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

27 مرداد، 1398
خرید ورق 7میل 6*1.5
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

و یا ضخامت 7.2 و 7.15

09 خرداد، 1398
خرید ورق 8و10و 12 اهوازی
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

09 خرداد، 1398
خرید ورق3 و3.3ابعادی
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

قیمت مناسب

09 خرداد، 1398
خرید ورق2عرض 1و125
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

09 خرداد، 1398
خرید ورق4 عرض 1.5 فولاد درجه 1 و 2
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

09 خرداد، 1398
خرید ورق اهوازی
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

یک ظرفیت دراصفهان

08 خرداد، 1398
خرید ورق اهوازی
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

یک ظرفیت در اصفهان

08 خرداد، 1398

آخرین آگهی های خرید فولاد 24