ایلیا تجارت اصفهان

محمد مهدوی

60%

خرید ورق 10 عرض 1500آجدار - RFQ-139

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

28 مرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)