ایلیا تجارت اصفهان

محمد مهدوی

60%

خرید ورق3 و3.3ابعادی - RFQ-103

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

قیمت مناسب

09 خرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)