ایلیا تجارت اصفهان

محمد مهدوی

60%

خرید ورق 8و10و 12 اهوازی - RFQ-104

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

09 خرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)