ایلیا تجارت اصفهان

محمد مهدوی

61%

خرید ورق 45 اکسین 6*2 - RFQ-138

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

27 مرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)