ایلیا تجارت اصفهان

محمد مهدوی

60%

خرید ورق اهوازی - RFQ-100

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

یک ظرفیت دراصفهان

08 خرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)