ایلیا تجارت اصفهان

محمد مهدوی

60%

خرید ورق 15عرض 1500 st52 - RFQ-140

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

با پلاک

28 مرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)