ایلیا تجارت اصفهان

محمد مهدوی

60%

خرید ورق 7میل 6*1.5 - RFQ-105

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

و یا ضخامت 7.2 و 7.15

09 خرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)