چت

ایلیا تجارت اصفهان

محمد مهدوی

60%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش

خرید ورق 7میل 6*1.5

و یا ضخامت 7.2 و 7.15

×