چت

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض 1 حالت : رول
از 37,800 تا 37,800 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

22 ساعت پیش
قیمت با تماس

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

1 هفته پیش
37,800 تومان

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
39,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آریایی آرین و آرمان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
40,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
44,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
38,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
43,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
40,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
35,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
32,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت آتا فلز پارمیس

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن شادلو

امتیاز کاربر : %83

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن مارت

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

1 سال پیش
28,899 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فلز ایران

امتیاز کاربر : %54

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
20,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
18,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
17,615 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2.5 عرض 1 فولاد مبارکه

2 سال پیش
22,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×