چت

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

ناودانی ناب تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 6
از 30,000 تا 30,000 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

2 روز پیش
30,000 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

4 هفته پیش
29,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

1 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

1 ماه پیش
27,508 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
29,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر آهن

امتیاز کاربر : %54

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

4 ماه پیش
29,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

4 ماه پیش
26,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد نرخ ایرانیان

امتیاز کاربر : %55

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
24,310 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %62

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
24,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
25,331 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

10 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

10 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %83

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

11 ماه پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %81

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

11 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %83

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

12 ماه پیش
25,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

12 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

12 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

12 ماه پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

12 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
26,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گروه آهن فیدار

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
30,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
29,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل . پترو سازه ساحل

امتیاز کاربر : %66

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

1 سال پیش
21,560 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

1 سال پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

قطب آهن آسیا

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
21,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×