ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

قیمت ناودانی ناب تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12
فروشندگان :

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

1 هفته پیش
23,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 هفته پیش
23,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

1 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %85

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

4 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

4 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گروه آهن فیدار

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
5 ماه پیش
30,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
6 ماه پیش
28,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

10 ماه پیش
21,560 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

11 ماه پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %46

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
17,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %76

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویش آهن پارسا

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : شاخه
1 سال پیش
19,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
17,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
17,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
17,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

قطب آهن آسیا

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

واحد : کیلوگرم
1 سال پیش
21,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×