چت

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

ناودانی ناب تبریز
سایز (mm) : 16 طول شاخه (m) : 12
از 29,700 تا 29,700 تومان

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 روز پیش
29,700 تومان

شهر آهن

امتیاز کاربر : %65

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

1 ماه پیش
29,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

2 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

3 ماه پیش
27,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

3 ماه پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

3 ماه پیش
26,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %62

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

4 ماه پیش
23,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

6 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

6 ماه پیش
25,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

7 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

9 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

9 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %77

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گروه آهن فیدار

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %65

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
30,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %70

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
28,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %70

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

1 سال پیش
21,560 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

1 سال پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %53

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %73

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویش آهن پارسا

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

شاخه
2 سال پیش
19,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

قطب آهن آسیا

امتیاز کاربر : %74

ناودانی 16 ناب تبریز 12متری

کیلوگرم
2 سال پیش
21,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×