چت

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 60*60 طول شاخه (m) : 6 ضخامت : 6
از 25,650 تا 29,800 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

2 روز پیش
29,800 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

3 روز پیش
25,650 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

3 روز پیش
28,900 تومان

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
29,000 تومان

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
29,050 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
28,900 تومان

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

2 هفته پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پخش

امتیاز کاربر : %62

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

1 ماه پیش
28,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %62

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

1 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
26,105 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %63

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
25,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
23,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
2,510 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
25,230 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
27,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
24,860 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %53

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,350 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
16,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

نبشی6*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×