چت

ال سی اعتباری بعد از عید مجدداً برقرار شود.

امروز جلسه ای دیگر در راستای تنظیم بازار با حضور دکتر اسماعیلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی در وزارت صمت برگزار شد تا اقدامات انجام شده تاکنون بررسی شود.

ال سی اعتباری بعد از عید مجدداً برقرار شود.

تلاش برای عرضه حداکثری فولاد سازان در بورس کالا مدنظر باشد.

در راستای جلسه امروز اسماعیلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی در وزارت صمت؛

در این جلسه دکتر موفق، مدیر کل صنایع استان اصفهان و معاونین وی حضور داشته و به نمایندگی از هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی مهندس پزنده و مهندس کاوه، دبیر سندیکا حضور بهم رساندند. در خصوص نتایج جلسه با کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل گفتگویی داشتیم.

کاوه مطرح کرد: در این جلسه موارد ذیل قطعی شد:

  • 1. ال سی اعتباری بعد از عید مجددا برقرار شود.
  • 2. اول نیاز داخل و سپس صادرات مدنظر قرار گیرد.
  • 3. استفاده از ظرفیت مناسب واحدهای تولیدی زنجیره فولاد با رساندن مواد اولیه مکفی اولویت قرار گیرد.
  • 4. مشکلات بهین یاب در خصوص ورق فولادی با کمک کمیته ظرفیت سنجی سندیکا و ورق رفع شود.
  • 5. تلاش برای عرضه حداکثری فولاد سازان در بورس کالا مدنظر باشد.
  • 6. برای جلوگیری از افزایش بی دلیل قیمت های زنجیره فولاد تلاش شود.
  • 7. با کارخانجاتی که رعایت حال مصرف کنندگان را نمی کنند برخورد بازرسی و قضایی شود.
  • 8. برای حذف دلالان از بازار برنامه ریزی شود.

معدن نامه

دیدگاه ها
×