رسولی

بازرگانی رسولی

48%

خریدار ورق روغنی

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق ۱/۲۵ روغنی عرض ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تکرول در هر شهری وبرای هر کارخانه ای که باشه ۰۹۳۹۷۵۸۶۲۶۵

25 اسفند، 1399