چت

بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی) (حاج محمدی) - 5273

ورق روغنی (سرد)
24 آبان، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 50 میل عرض 1.25، ST12 به میزان 15 تن(دو رول) هستیم.

ورق گرم (سیاه)
24 آبان، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل با عرض 1.5 به صورت رول سنگین ترجیحا مبارکه خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
14 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی چین 50 با عرض 1 متر به میزان دو رول می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 6 با عرض 1 یا 1.25 گیلان ترجیحا انبار تهران به میزان 10 تن خریدار ورق سیاه 8 با عرض 1 یا 1.25 گیلان ترجیحا انبار تهران به میزان 10 تن خریدار و ...

ورق گالوانیزه
19 مهر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

ورق ۴۰ سفید رنگی عرض ۱۰۵ الی ۱۰۷ رئال ۹۰۱۶ یک رول خریداریم

ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 60 عرض 1120 یک رول در تهران یا اصفهان خریداریم.

فلزات آلیاژی
13 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق آلیاژی

ورق  دریایی ۸  A36  عرض۱۵۰۰ ورق دریایی  ۱۰.  A36. عرض ۱۵۰۰ ورق دریایی. ۱۲  A36  عرض۱۵۰۰ از هر سایز یک ظرفیت تهران یا مبدا خریداریم

لوله صنعتی
31 مرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار لوله صنعتی

لوله 24 اینچ اسپیرال ضخامت 10 میل صنعتی نو یا خطی( دسته دوم ) به میزان 22 تن خریداریم.

ورق گالوانیزه
28 مرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی زرد رئال ۱۰۲۳ به میزان یک رول می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
28 مرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق ۲ سیاه عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول سنگین می باشم.

ورق گرم (سیاه)
19 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل عرض 125 سبا یا مبارکه به میزان 1 ظرفیت خریداریم.

ورق گالوانیزه
15 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۶۰ گالوانیزه عرض ۱۲۵ مقدار ۳/۵ تن( صورت برش داریم) خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
14 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه مبارکه 5 میل عرض 1 متر به میزان 5 تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
09 مرداد، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۵ عرض ۱۰۰۰ رول یا ۱×۲ مقدار ۱۰ تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
28 تیر، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل اجدار عرض 1 یا 125 به میزان 1 ظرفیت خریداریم.

تیرآهن
28 تیر، 1402 7 ماه پیش

خریدار تیراهن

خریدار تیر اهن 27 و 14 ذوب اهن از هر کدام 1 ظرفیت میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
19 تیر، 1402 8 ماه پیش

استعلام قیمت ورق سیاه

استعلام قیمت ورق ۲ سیاه عرض ۱۰۰۰ مقدار ۲۵۰۰ کیلو صورت برش دارم در صورت موجود بودن، می خواهم.

ورق گرم (سیاه)
18 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه اجدار

خریدار ورق 4 اجدار به میزان 10 برگ میباشیم.

لوله مانیسمان
04 تیر، 1402 8 ماه پیش

تقاضای لوله مانیسمان

تقاضای لوله مانیمان 12 اینچ با ضخامت 9/5 به میزان 15 شاخه داریم.

ورق گرم (سیاه)
03 تیر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با ضخامت 8 و 10 آجدار عرض 1/5 st37 مبارکه از هر کدام یک ظرفیت میباشیم.

لوله صنعتی
28 خرداد، 1402 8 ماه پیش

استعلام لوله صنعتی

استعلام قیمت لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵مقدار ۵۰۰ شاخه.

لوله صنعتی
24 خرداد، 1402 9 ماه پیش

استعلام قیمت لوله

ستعلام قیمت لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵مقدار ۵۰۰ شاخه.

لوله صنعتی
22 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار لوله

استعلام لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ ، مقدار ۵۰۰ شاخه خریداریم

لوله صنعتی
20 خرداد، 1402 9 ماه پیش

استعلام لوله استیل

نیازمند استعلام قیمت لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ مقدار ۵۰۰ شاخه هستیم .

لوله صنعتی
17 خرداد، 1402 9 ماه پیش

استعلام لوله

استعلام لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ - مقدار ۵۰۰ شاخه داریم

لوله صنعتی
09 خرداد، 1402 9 ماه پیش

استعلام لوله استیل

استعلام لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ - مقدار ۵۰۰ شاخه داریم

لوله صنعتی
08 خرداد، 1402 9 ماه پیش

استعلام قیمت لوله استیل

استعلام قیمت لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ مقدار ۵۰۰ شاخه یازمندیم .

ورق گالوانیزه
07 خرداد، 1402 9 ماه پیش

استعلام قیمت ورق گالوانیزه رنگی

نیازمند استعلام قیمت ورق گالوانیزه رنگی ۴۷ عرض ۱۰۰۰ چین آبی یک رول هستیم .

لوله صنعتی
07 خرداد، 1402 9 ماه پیش

استعلام قیمت استیل

نیازمند استعلام قیمت لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ مقدار ۵۰۰ شاخه هستیم .

لوله صنعتی
06 خرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار لوله استیل

لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ خریداریم

×