چت

بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی) (حاج محمدی) - 5273

بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

42%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

نام مدیر عامل :

حاج محمدی

کد کاربری :

f24-5273

ایمیل :

-

تلفن : 09397586265 ، 09121063639
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ورق گالوانیزه و رنگی. ورق اسید

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

×