چت

بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...

اعلام موجودی بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی) (حاج محمدی) - 5273

لوله صنعتی
03 مهر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی لوله صنعتی 03 مهر (کد : 78861)

لوله ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل کالوپ سبک لوله ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل کالوپ سنگین لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۸ میل نکا لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل کالوپ سبک لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل کالوپ سنگین لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۸میل کالوپ لوله ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل کالوپ لوله ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل تهرانشرق لوله ۶ اینچ ضخامت ۶ میل پمپی کالوپ ۶مترو۱۲ سانتی لوله ۱۲ اینچ ضخامت ۸ میل ساوه Api5L درزمخفی

ورق گالوانیزه
03 مهر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 03 مهر (کد : 78859)

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی ورق ۴۰ گالوانیزه عرض ۱۰۰۰ کاشان ورق۴۵ گالوانیزه عرض ۱۰۰۰ کاشان ورق ۵۰ گالوانیزه عرض ۱۰۰کاشان ورق ۶۰ گالوانیزه عرض ۱۰۰۰ کاشان ورق ۷۰ گالوانیزه عرض ۱۰۰۰ کاشان ورق  ۷۰ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ کاشان ورق  ۸۰ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ کاشان ورق  ۱ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ کاشان ورق ۱/۲۰  گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ کاشان

لوله صنعتی
16 مهر، 1401 1 سال پیش

صورت بار لوله صنعتی 16 مهر (کد : 45388)

لوله ۱۶ اینچ اسپیرال ضخامت ۶ میل تولید کارخانه کالوپ ۲۲ تن انبار تهران موجود می باشد .

ورق روغنی (سرد)
22 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 22 خرداد (کد : 40728)

فروش ورفق روغنی 50 تک رول 90 بندیل آبی پای برش تهران

ورق قلع اندود (تین پلیت)
11 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت) 11 خرداد (کد : 40483)

فروش ورق قلع

ورق گالوانیزه
17 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 17 آبان (کد : 31111)

به نام خدا ۴۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ۵۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ۶۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ۷۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ۷۰ عرص ۱۲۵۰ تاراز ۹۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ۹۰ عرض ۱۲۵۰تاراز موجودی انبار اصفهان پای برش فقط با فاکتور رسمی تک نرخ حاج محمدی 09121063639 09397586265 88932283 88922437 https://t.me/fouladhajmohammadi

ورق گرم (سیاه)
05 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 آبان (کد : 30229)

به نام خدا ورق ۲ الی ۵ سیاه عرض ۱۰۰۰ الی ۱۲۵۰ St22 یا dd11 یاdd13 از هر کدام یک ظرفیت با فاکتور رسمی خریداریم حاج محمدی 09397586265 09121063639

ورق روغنی (سرد)
27 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 27 مهر (کد : 29730)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ تک رول سبک تهران پای برش کاغذ آبی ورق ۳۵ گالوانیزه عرض ۱۰۰۰ سمنان ورق ۳۸ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۴۰ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۴۸ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۵۰ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۶۰ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۱/۵، گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ سمنان موجود در کارخانه سمنان حاج محمدی 09121063639 09397586265و 88932283 88922437

ورق گالوانیزه
24 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 24 مهر (کد : 29401)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ تک رول سبک تهران پای برش کاغذ آبی ورق ۳۵ گالوانیزه عرض ۱۰۰۰ سمنان ورق ۳۸ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۴۰ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۴۸ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۵۰ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۶۰ گالوانیزه دو عرض سمنان ورق ۱/۵، گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ سمنان موجود در کارخانه سمنان حاج محمدی 09121063639 09397586265و 88932283 88922437

ورق روغنی (سرد)
12 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 12 مهر (کد : 28795)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ st12 کاغذ آبی تکرول ۶۴۰۰ کیلویی غیر رسمی موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265و 88 93 22 83 88 92 24 37 https://t.me/fouladhajmohammad

ورق گالوانیزه
31 شهریور، 1400 2 سال پیش

ورق گالوانیزه 31 شهریور (کد : 28191)

موجودی انبار اصفهان ورق۱گالوانیزه عرض ۱۲۵۰تاراز ورق۸۰گالوانیزه عرض۱۲۵۰تاراز ۱/۲۰گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ تاراز فقط بافاکتوررسمی انبار اصفهان ورق ۲ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ تاراز ورق ۱/۸ گالوانیره عرض ۱۲۵۰ تاراز ورق ۵۸ روغنی عرض ۱۲۵۰ فولادغرب انبار فولاد غرب ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه st12 انبارتهران ورق۱/۵روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب ۲رول ۷۵۰۰ کیلویی انبار اصفهان با فاکتوررسمی حاج محمدی 09121063639 09397586265و 88 93 22 83 88 92 24 37

ورق گالوانیزه
27 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 27 شهریور (کد : 27623)

بازرگانی حاج محمدی به نام خدا موجودی انبار اصفهان ورق۵۰ گالوانیزه عرض ۱۰۰۰ تاراز ورق۷۰گالوانیزه عرض ۱۰۰۰تاراز ورق۱گالوانیزه عرض ۱۲۵۰تاراز ورق۸۰گالوانیزه عرض۱۲۵۰تاراز ۱/۲۰گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ تاراز فقط بافاکتوررسمی انبار اصفهان حاج محمدی 09121063639 09397586265و 88 93 22 83 88 92 24 37

ورق اسید شویی
10 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 10 شهریور (کد : 26259)

به نام خدا ورق ۳/۵ اسید ترجیحا عرض ۱۰۰۰ تکرول خریداریم حاج محمدی 09397586265 09121063639

ورق روغنی (سرد)
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 08 شهریور (کد : 25879)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ تک رول سبک تهران پای برش کاغذ آبی ورق ۳ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولادمبارکه st12 تکرول ۶ تنی انبار تهران پای برش حاج محمدی 09121063639 09397586265و

ورق روغنی (سرد)
07 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 07 شهریور (کد : 25631)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ تک رول سبک تهران پای برش کاغذ آبی ورق ۳ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولادمبارکه st12 تکرول ۶ تنی انبار تهران پای برش حاج محمدی 09121063639 09397586265و

ورق روغنی (سرد)
01 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 01 شهریور (کد : 25027)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ تک رول سبک تهران پای برش کاغذ آبی حاج محمدی 09121063639 09397586265و https://t.me/fouladhajmohammadi

ورق روغنی (سرد)
19 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 19 مرداد (کد : 24347)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ تک رول سبک تهران پای برش کاغذ آبی حاج محمدی 09121063639 09397586265و

ورق روغنی (سرد)
17 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 مرداد (کد : 24018)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رولهای سبک موجودی انبار تهران و اصفهان حاج محمدی 09121063639 09397586265و

ورق روغنی (سرد)
13 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 13 مرداد (کد : 23681)

به نام خدا ورق ۶۰ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رولهای سبک موجودی انبار تهران و اصفهان حاج محمدی 09121063639 09397586265و

ورق گالوانیزه
12 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 12 مرداد (کد : 23456)

به نام خدا موجودی ورق های گالوانیزه تاراز انبار اصفهان ۵۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۸۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۱/۲۰عرض۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۵۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۱/۵عرض۱۰۰۰ تاراز ظرفیت حاج محمدی 09121063639 09397586265و

ورق گالوانیزه
11 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 11 مرداد (کد : 23265)

به نام خدا موجودی ورق های گالوانیزه تاراز انبار اصفهان ۴۰عرض ۱۲۵۰ تاراز یک رول ۵۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۸۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۱/۲۰عرض۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۵۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۱/۵عرض۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب ورق ۱/۲۰ روغنی عرض۱۲۵۰ فولاد غرب انبار اصفهان حاج محمدی 09121063639 09397586265و

ورق روغنی (سرد)
04 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 04 مرداد (کد : 22358)

ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب ورق ۱/۲۰ روغنی عرض۱۲۵۰ فولاد غرب انبار اصفهان ورق ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ st12 ۲تا رول سبک کاغذ آبی پای برش موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265

ورق گالوانیزه
04 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 04 مرداد (کد : 22357)

به نام خدا موجودی ورق های گالوانیزه تاراز انبار اصفهان ۵۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۸۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۱/۲۰عرض۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۵۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۱/۵عرض۱۰۰۰ تاراز ظرفیت حاج محمدی 09121063639 09397586265

ورق روغنی (سرد)
03 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 03 مرداد (کد : 22112)

ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب ورق ۱/۲۰ روغنی عرض۱۲۵۰ فولاد غرب انبار اصفهان ورق ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ st12 ۲تا رول سبک کاغذ آبی پای برش موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265

ورق گالوانیزه
03 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 03 مرداد (کد : 22111)

به نام خدا موجودی ورق های گالوانیزه تاراز انبار اصفهان ۵۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۸۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۱/۲۰عرض۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۵۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۱/۵عرض۱۰۰۰ تاراز ظرفیت موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265

ورق روغنی (سرد)
02 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 02 مرداد (کد : 21890)

ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب ورق ۱/۲۰ روغنی عرض۱۲۵۰ فولاد غرب انبار اصفهان ورق ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ st12 ۲تا رول سبک کاغذ آبی پای برش موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265

ورق گالوانیزه
02 مرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 02 مرداد (کد : 21889)

به نام خدا موجودی ورق های گالوانیزه تاراز انبار اصفهان ۵۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۸۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۱/۲۰عرض۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۵۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۱/۵عرض۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب ورق ۱/۲۰ روغنی عرض۱۲۵۰ فولاد غرب انبار اصفهان ورق ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ st12 ۲تا رول سبک کاغذ آبی پای برش موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265

ورق گالوانیزه
28 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 28 تیر (کد : 21628)

به نام خدا موجودی ورق های گالوانیزه تاراز انبار اصفهان ۵۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۸۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۱/۲۰عرض۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۵۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۱/۵عرض۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب ورق ۱/۲۰ روغنی عرض۱۲۵۰ فولاد غرب انبار اصفهان ورق ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ st12 ۲تا رول سبک کاغذ آبی پای برش موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265

ورق روغنی (سرد)
27 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 27 تیر (کد : 21456)

ورق ۱/۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب ورق ۱/۲۰ روغنی عرض۱۲۵۰ فولاد غرب انبار اصفهان ورق ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ st12 ۲تا رول سبک کاغذ آبی پای برش موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265

ورق گالوانیزه
27 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 27 تیر (کد : 21455)

به نام خدا موجودی ورق های گالوانیزه تاراز انبار اصفهان ۵۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۸۰ عرض ۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۱/۲۰عرض۱۲۵۰ تاراز ظرفیت ۵۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۶۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز ظرفیت ۱/۵عرض۱۰۰۰ تاراز ظرفیت موجودی انبار تهران حاج محمدی 09121063639 09397586265

×