بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی) (حاج محمدی) - 5273

ورق گرم (سیاه)
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ۲ میل عرض ۱/۲۵ تک رول سنگین فولاد مبارکه میباشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

ورق رنگی ۳۰عرض ۱متر با کد ۹۰۱۶ به میزان ۱۰ تن خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ۳۰ عرض ۱ متر به میزان ۱۰تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ۴ و ۵ میل عرض ۱/۵ تک رول سنگین فولاد مبارکه میباشیم.

تولیدات و مصنوعات فلزی
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار سپری

خریدار سپری آهنی سایز ۵ به میزان ۲ تن میباشیم.

پروفیل
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار پروفیل

پروفیل ۴۰در ۴۰ با ضخامت ۲میل (جنس ورق فولاد مبارکه) به میزان ۴ تن خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی ۵۰ و ۴۵ نارنجی و سفید از هر کدام ۱۰ تن میباشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
09 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق رنگی سفید

ورق ۳۰ سفید 9016 عرض ۱۰۰۰ خریداریم

ورق روغنی (سرد)
09 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۳۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ خریدارم

ورق گرم (سیاه)
27 فروردین، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه آجدار

ورق 3 میل آجدار 1 * 2 45 برگ خریداریم .

فلزات آلیاژی
27 فروردین، 1402 8 ماه پیش

خریدارورق آلیاژِی

ورق 65 میل A56 ابعاد 2.5*6 و2.5*12 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
27 فروردین، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم گرید st37 , st33 مبارکه ضخامت 4/7 عرض 1000 به میزان 15 الی 22 تن میباشیم.

ناودانی
07 فروردین، 1402 8 ماه پیش

خریدار ناودانی

ناودانی 6 سنگین به میزان 15 شاخه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
24 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 4میل عرض 1500 ST52یک ظرفیت می باشیم .

میلگرد آجدار
24 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد سایز 25 آجدار ذوبی 10 تن می باشیم

تولیدات و مصنوعات فلزی
18 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار بست داربستی

خریدار بست داربستی به میزان 3000 عدد هستیم.

لوله داربستی
18 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار لوله داربستی

خریدار لوله داربستی با ضخامت 2 میل به میزان 1300 شاخه هستیم.

شمش و تختال
16 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار کابل پلیت

خریدار کابل پلیت صبا سایز 5 سانت و6 سانت طول 12و 6 متر 200 تن می باشیم .

ورق گرم (سیاه)
16 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ضخامت ۴/۷ عرض ۱۳۵۰ 13تن می باشیم .

ورق روغنی (سرد)
09 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ st12 ، فولاد مبارکه یا چین (نرم) 22 تن خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
08 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق ۵۰ و 60 روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکهst12 هر کدام یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
07 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق های زیر هستیم ورق ۵۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکهst12یک ظرفیت(۲۲ تن) ورق ۶۰ روغنی عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه st12یک ظرفیت (۲۲ تن)

ورق روغنی (سرد)
06 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 50 عرض 1000 فولاد مبارکه ST 12 یک ظرفیت (22تن) ورق 60 روغنی عرض 1000 فولاد مبارکه ST 12 یک ظرفیت (22تن) می باشیم .

استیل
01 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق استیل

خریدار ورق استیل با مشخصات زیر هستیم. ورق استیل ضخامت 0/6 گرید 304 L نگیر خشدار به میزان 15 تن ورق استیل ضخامت 0/7 گرید 304 L نگیر خشدار به میزان 15 تن ورق ا ...

ورق گالوانیزه و رنگی
01 اسفند، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 1/5 عرض 125 به میزان 22 تن خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
26 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خرید ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 60 میل عرض کوتاه و بلند یک ظرفیت هستیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
26 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق ۳ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ یک رول ۸تن خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه مبارکه

ورق سیاه مبارکه ضخامت 4/8 یک ظرفیت خریداریم .

ورق اسید شویی
23 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

ورق ۳ اسید فولاد غرب dd13 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
19 بهمن، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 3عرض 1000فولاد مبارکه یک ظرفیت ورق 3عرض 1250فولاد مبارکه یک ظرفیت خریدارم

×