بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

41%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی) (حاج محمدی) - 5273

لوله صنعتی
06 خرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار لوله استیل

لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ خریداریم

استیل
02 خرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار لوله استیل

لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ مقدار ۵۰۰ شاخه خریداریم

استیل
01 خرداد، 1402 6 ماه پیش

خریدار لوله استیل

لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ به مقدار ۵۰۰ شاخه خریداریم .

استیل
31 اردیبهشت، 1402 6 ماه پیش

خریدار لوله استیل

خریدار لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ به مقدار ۵۰۰ شاخه هستیم .

استیل
30 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله استیل

لوله استیل قطر ۱۶ میل ضخامت ۱/۵ مقدار ۵۰۰ شاخه خریداریم .

پروفیل
27 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل ۸۰ در ۴۰ با ضخامت ۲ میل با ورق فولاد مبارکه به میزان ۴ تن میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
27 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۲ میل عرض ۱۲۵ فولاد مبارکه یا سبا در تهران به میزان ۱ رول سنگین خریداریم

لوله مبلی
27 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله مبلی

خریدار لوله مبلی صبا با ضخامت ۰/۳ و قطر ۱۹ به میزان ۵ تن یا کمتر میباشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
27 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی ۵۰ و ۴۵ نارنجی و سفید از هر کدام ۱۰ تن میباشیم

ورق گالوانیزه و رنگی
27 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق ۳۰ رنگی چین عرض ۱۰۰۰ (سفید،قرمز،نارنجی،پرتعالی،زرد) به میزان یک رول میباشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
25 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق رنگی چین

خریدار ورق ۳۰ رنگی چین عرض ۱۰۰۰ (سفید،قرمز،نارنجی،پرتعالی،زرد) هستیم

ورق گالوانیزه و رنگی
25 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی ۵۰ و ۴۵ نارنجی و سفید از هر کدام ۱۰ تن میباشیم

ورق روغنی (سرد)
25 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ۳۰ عرض ۱ متر به میزان ۱۰تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
25 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۲ میل عرض ۱۲۵ فولاد مبارکه یا سبا در تهران به میزان ۱ رول سنگین خریداریم

لوله صنعتی
24 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله صنعتی

خریدار لوله صنعتی با مشخصات قطر درونی و بیرونی زیر میباشیم. ۱۷۰*۶۰ ۱۵۰*۷۰ ۱۸۰*۸۰ ۱۳۰*۶۰ ۱۵۰*۴۰ ۸۰*۴۰ از هر کدام یک شاخه خریداریم

لوله مبلی
24 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله مبلی

خریدار لوله مبلی صبا با ضخامت ۰/۳ و قطر ۱۹ به میزان ۵ تن یا کمتر میباشیم.

لوله صنعتی
23 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله صنعتی

خریدار لوله صنعتی با مشخصات قطر درونی و بیرونی زیر میباشیم. 170*60 150*70 180*80 130*60 150*40 80*40 از هر کدام یک شاخه خریداریم.

لوله مبلی
23 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله مبلی

خریدار لوله مبلی صبا با ضخامت 0/3 و قطر 19 به میزان 5 تن یا کمتر میباشیم.

پروفیل
20 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل ۸۰ در ۴۰ با ضخامت ۲ میل با ورق فولاد مبارکه به میزان ۴ تن میباشیم.

لوله صنعتی
20 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله

خریدار لوله ۱۰ اینچ با ضخامت ۵ میل به میزان ۲۰۰ متر خریداریم .

ورق گالوانیزه و رنگی
20 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خرید ورق رنگی

ورق ۴۷ رنگی سفید چین 9016 یک رول خریداریم

ورق گرم (سیاه)
13 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ۲ میل عرض ۱/۲۵ تک رول سنگین فولاد مبارکه میباشیم

پروفیل
13 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل ۸۰ در ۴۰ با ضخامت ۲ میل با ورق فولاد مبارکه به میزان ۴ تن میباشیم.

ورق روغنی (سرد)
13 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی ۳۰ عرض ۱ متر به میزان ۱۰تن خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
13 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق رنگی

خریدار ورق رنگی ۵۰ و ۴۵ نارنجی و سفید از هر کدام ۱۰ تن میباشیم

ورق اسید شویی
13 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید ۲ و ۳ عرض ۱۰۰۰ با گرید w22 به میزان ۱ رول میباشیم

ورق گرم (سیاه)
13 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۲ میل عرض ۱۲۵ فولاد مبارکه یا سبا در تهران به میزان ۱ رول سنگین خریداریم

لوله صنعتی
13 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله

خریدار لوله ۱۲ اینچ با ضخامت ۸میل کالوپ به تعداد ۳۰ شاخه میباشیم.

لوله صنعتی
13 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار لوله

خریدار لوله ۱۰ اینچ با ضخامت ۵ میل به میزان ۲۰۰ متر خریداریم .

پروفیل
11 اردیبهشت، 1402 7 ماه پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل ۸۰ در ۴۰ با ضخامت ۲ میل با ورق فولاد مبارکه به میزان ۴ تن میباشیم.

×