فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

رسولی

بازرگانی رسولی

48%

ورق سیاه

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۳ و۴ سیاه رول سنگین st37- st22-st24-dd11-dd13 عرض بین ۱۰۵ الی ۱۵۰ محمدی ۰۹۳۹۷۵۸۶۲۶۵

11 آبان، 1399