ورق سیاه - RFQ-1061

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق ۳ و۴ سیاه رول سنگین st37- st22-st24-dd11-dd13 عرض بین ۱۰۵ الی ۱۵۰ محمدی ۰۹۳۹۷۵۸۶۲۶۵

11 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)