بازرگانی حاج محمدی(بازرگانی رسولی)

حاج محمدی

43%
جزئیات...
ورق اسید شویی
09 تیر، 1400 2 سال پیش

اسیدشویی

خریداریم ورق ۲ اسید عرض ۱۲۰۰ گرید st225 ورق ۳ اسید عرض ۱۲۵۰ گریدst225 ورق ۳ اسید عرص ۱۱۴۰ گرید st225 محمدی ۰۹۳۹۷۵۸۶۲۶۵

×