اسیدشویی - RFQ-1005

دسته محصولات :

ورق اسید شویی

خریداریم ورق ۲ اسید عرض ۱۲۰۰ گرید st225 ورق ۳ اسید عرض ۱۲۵۰ گریدst225 ورق ۳ اسید عرص ۱۱۴۰ گرید st225 محمدی ۰۹۳۹۷۵۸۶۲۶۵

22 مهر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق اسید شویی