خرید محصولات فلزی

فلزات آلیاژی
28 دی، 1401 1 هفته پیش

خریدار ورق آلیاژی

خریدار ورق با مشخصات زیر می باشیم .ورق 5میل با عرض 3000*1500 سیکا 45-=1برگ ورق 5 میل باعرض 2000*1500سیکا45 -=1برگ ورق 5میل با عرض 2000*1320 هاردوکس -=1برگ ...

میلگرد ساده فلزات آلیاژی
26 دی، 1401 2 هفته پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد ۱۶۰ spk می باشیم.

فلزات آلیاژی
25 دی، 1401 2 هفته پیش

خریدار ورق آلیاژی

ورق آلیاژی CK50 و CK52 خریداریم.

فلزات آلیاژی
24 دی، 1401 2 هفته پیش

خریدار گرد A182

خریدار گرد A182 قطر 40 یا 50 میلی آلیاژ F22 یا F12 یک شاخه 6 متری می باشم.

فلزات آلیاژی
20 دی، 1401 2 هفته پیش

خریدار ورق آلیاژی

ورق A283 ضخامت 6 و 12 میل عرض 1500 هر کدام یک ماشین خریداریم.

فلزات آلیاژی
19 دی، 1401 3 هفته پیش

خریدار ورق آلیاژی

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 6 و 12 عرض 1/5 یک رول خریدارم.

فلزات آلیاژی
19 دی، 1401 3 هفته پیش

خریدار ورق فول هارد

خریدار ورق فول هارد ۰.۳ به میزان یک ظرفیت هستیم.

فلزات آلیاژی
18 دی، 1401 3 هفته پیش

ورق 1.5میل آلومینایز

ورق 1.5میل آلومینایز خریداریم

فلزات آلیاژی ورق گرم (سیاه)
17 دی، 1401 3 هفته پیش

خریدار ورق st22

خریدار ورق st22 عرض 1000 ضخامت 2 یا 2/5 می باشیم.

فلزات آلیاژی ورق گرم (سیاه)
14 دی، 1401 3 هفته پیش

خریدار ورق

خریدار ورق st22 عرض 1000 ، ضخامت 2 یا 2/5 میباشیم.

فلزات آلیاژی
14 دی، 1401 3 هفته پیش

خریدار شافت CK45

شافت 6 متری CK45 به میزان 10 شاخه خریدار می باشیم.

فلزات آلیاژی
12 دی، 1401 4 هفته پیش

خریدار گرد

خریدار گرد 20 با گرید 4469 به تعداد یک شاخه مباشیم.

فلزات آلیاژی
12 دی، 1401 4 هفته پیش

خریدار سمانته

خریدار سمانته با تناژ نامحدود هستیم.

فلزات آلیاژی
10 دی، 1401 4 هفته پیش

خریدار فلزات آلیاژی

فلزات آلیاژی و تیتانیوم تناژ بالا خریدار هستیم.

فلزات آلیاژی
10 دی، 1401 4 هفته پیش

خریدار فولاد 2343

خریدار فولاد 2343 میباشیم.

فلزات آلیاژی
10 دی، 1401 4 هفته پیش

خریدار ورق ST 60

ورق ST 60 شیت 12 میل عرض 6 * 1/5 به میزان 2 شیت فوری خریداریم.

میلگرد ساده فلزات آلیاژی
07 دی، 1401 4 هفته پیش

خریدار گرد CK60

گرد CK60 گرید 60، قطر 60 جهت نمونه 3 شاخه خریدار می باشیم.

فلزات آلیاژی
05 دی، 1401 1 ماه پیش

خریدار فولاد فنری

فولاد فنری 1/08 یک تن خریدار می باشیم.

فلزات آلیاژی
05 دی، 1401 1 ماه پیش

خریدار فرو کروم پر کربن

فرو کروم پر کربن درجه یک ( جغتای ) تحویل فوری یک ظرفیت خریدار می باشیم.

فلزات آلیاژی
03 دی، 1401 1 ماه پیش

خریدار فلزات آلیاژی

فلزات آلیاژی و تیتانیوم تناژ بالا خریدار هستیم.