فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

60%
نام شرکت :

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

نام مدیر عامل :

حمیدرضا سمیعی

کد کاربری :

f24-4652

وب سایت :

https://t.me/fouladeshragh

ایمیل :

-

تلفن : 02432385020 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان 02432385020

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،زنجان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل z(پرلین)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق قلع اندود کارخانه های فولاد - توان آور

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

رول بازکنی خطوط سبک و سنگین

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

رشته بری

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

برش cnc

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

مشاهده بیشتر

آگهی های خرید فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید