چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) (حمیدرضا سمیعی) - 4652

ورق گالوانیزه
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 19 اردیبهشت (کد : 58682)

"فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان

ورق روغنی (سرد)
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 19 اردیبهشت (کد : 58681)

"فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان "

ورق گرم (سیاه)
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 اردیبهشت (کد : 58680)

"فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان

ورق گالوانیزه
29 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 آبان (کد : 48745)

"فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان 02432385020"

ورق اسید شویی
29 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 29 آبان (کد : 48744)

"فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان 02432385020"

ورق اسید شویی
14 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 14 تیر (کد : 41516)

کلاف اسیدشویی درجه 2 2 * 720 —11 تن 2 * 816 - 10 تن 2 * 1000 - 4 تن 2 *1240 -19 تن 2.5 * 1013 - 16 تن اصفهان

ورق گالوانیزه
14 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 14 تیر (کد : 41515)

کلاف گالوانیزه درجه یک فولاد 0.90 * 1250 - وزن 6 تن 0.90 * 1250 - وزن 2 تن 1.2 * 1250 - وزن 6 تن 1.25 * 1000 - وزن 4 تن اصفهان

ورق گرم (سیاه)
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 اسفند (کد : 37924)

کلاف گرم آجدار سفارش خط فولاد مبارکه از ضخامت 3 تا 8 در دو عرض کوتاه و بلند انبار مبارکه 02432385020

ورق روغنی (سرد)
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 14 اسفند (کد : 37923)

کلاف روغنی فولاد غرب 0.50 * 1250 - sscs انبار آرین پاژ 02432385020

ورق روغنی (سرد)
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 14 اسفند (کد : 37921)

کلاف سرد فولاد مبارکه 1.5 * 1000 - st12 1.25 * 1250 - st12 انبار مبارکه 02432385020

ورق گرم (سیاه)
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 اسفند (کد : 37920)

کلاف گرم 5 * 1250 —ST22 اصفهان 02432385020

ورق گرم (سیاه)
12 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 بهمن (کد : 36377)

کلاف گرم آجدار 8*1500--st37 8*1250--st37 3*1250--st37 5*1250--st37 اصفهان 02432385020

ورق روغنی (سرد)
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 11 بهمن (کد : 36354)

کلاف سرد فولاد غرب 0.50 * 1250 —sscs ظرفیت کارخانه فولاد غرب 02432385020

ورق روغنی (سرد)
11 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 11 بهمن (کد : 36353)

کلاف سرد 1 * 1000—st12 1.5 * 1000—st12 انبارمبارکه -پای برش—پوشش نایلون آبی 02432385020

ورق گالوانیزه
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 11 بهمن (کد : 36352)

کلاف گالوانیزه تاراز 0.40 * 1000 0.40 * 1250 0.60 * 1250 0.90 * 1250 اصفهان 0243238502

ورق گرم (سیاه)
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 بهمن (کد : 36351)

فولاد اشراق, [1/31/2022 2:18 PM] کلاف گرم 6 * 1500 - st52 8 * 1500 - st52 با گواهی کیفیت مبارکه 02432385020

ورق روغنی (سرد)
11 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 29 دی (کد : 35785)

کلاف سرد فولاد غرب 0.50 * 1250 —sscs 0.60 * 1250 —sscs ظرفیت کارخانه فولاد غرب 02432385020 فولاد اشراق تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان ، فولاد گیلان ، نورد اهواز 02432385020 فولاد اشراق ‏https://telegram.me/fouladeshragh

ورق گالوانیزه
29 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 دی (کد : 35784)

کلاف گالوانیزه تاراز 0.40 * 1000 0.40 * 1250 0.50 * 1000 0.60 * 1250 0.70 * 1250 0.90 * 1250 اصفهان 02432385020 فولاد اشراق تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان ، فولاد گیلان ، نورد اهواز 02432385020 فولاد اشراق ‏https://telegram.me/fouladeshragh

ورق گرم (سیاه)
29 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 دی (کد : 35783)

کلاف گرم آجدار سبا 2.5 * 1000 2.5 * 1250 8 * 1500 02432385020 فولاد اشراق تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان ، فولاد گیلان ، نورد اهواز 02432385020 فولاد اشراق ‏https://telegram.me/fouladeshragh

ورق گالوانیزه
22 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 22 دی (کد : 35434)

کلاف گالوانیزه تاراز 0.40 * 1000 0.40 * 1250 0.50*1000 0.60*1250 0.70*1250 0.90*125 انبار اصفهان 02432385020

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 دی (کد : 35397)

کلاف گرم سبا 2 * 1250 اصفهان 02432385020

ورق اسید شویی
15 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 15 دی (کد : 35100)

کلاف اسیدشویی فولاد 5 * 1250 - st37 تحویلی 02432385020 داخلی 118

ورق گالوانیزه
15 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 12 دی (کد : 34943)

کلاف گالوانیزه تاراز 0.40*1000 0.40*1250 اصفهان 02432385020

ورق روغنی (سرد)
15 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 12 دی (کد : 34942)

کلاف سرد فولادغرب 0.50*1250—SSCS 0.60*1250—SSCS ظرفیت کارخانه فولادغرب 02432385020

ورق گرم (سیاه)
15 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 دی (کد : 34941)

کلاف گرم آجدار 3*1250--st37 4*1250--st37 8*1500--st37 اصفهان 02432385020

ورق گالوانیزه
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 آذر (کد : 33303)

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان 02432385020

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 آذر (کد : 33302)

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان 02432385020

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 33301)

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق ) تامین : انواع ورق گرم و سرد . گالوانیزه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان 02432385020

ورق گرم (سیاه)
18 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 آبان (کد : 31233)

کلاف گرم 3*1510--st33 3.2*1220--st33 4*1270--st33 10*1270--st33 انباراصفهان 02432385020

ورق گرم (سیاه)
12 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 آبان (کد : 30791)

کلاف گرم 4 * 1250 — second 5 * 1250 — second اصفهان —————————- 8 * 1050 — st33 8 * 1100 — st33 8 * 1200 — st33 8 * 1150 — st33 اصفهان ————————— 4 * 1600 — dd11 5 * 1560 — st33 6 * 1350 — dd11 تحویلی —————————

×