صنعت کاران پاسارگاد کریمی (صنعت کاران پاسارگاد) - 16038

صنعت کاران پاسارگاد کریمی

صنعت کاران پاسارگاد

44%
جزئیات...
نام :

صنعت کاران پاسارگاد کریمی

نام تجاری :

صنعت کاران پاسارگاد

کد کاربری :

f24-16038

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید وفروش میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×