اجیر (آهن استیل فیدار) - 15491

اجیر

آهن استیل فیدار

29%
جزئیات...
نام :

اجیر

نام تجاری :

آهن استیل فیدار

کد کاربری :

f24-15491

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ارائه خدمات

×