اطمینان فولاد نصف جهان

احمد مشکل گشا

63%
جزئیات...

آگهی های خرید اطمینان فولاد نصف جهان (احمد مشکل گشا) - 774

ورق روغنی (سرد)
16 اردیبهشت، 1402 1 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

خریدار ورق روغنی 60 میل عرض 1250 فولاد st12 ظرفیت می باشیم .

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش
×