احمد مشکل گشا

اطمینان آهن

48%

ورق8میل 10میل 12میل عرض1500 فولاد مبارکه بصورت خرده ای - RFQ-10

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

08 دی، 1397
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)