فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

احمد مشکل گشا

اطمینان آهن

45%

ورق8میل 10میل 12میل عرض1500 فولاد مبارکه بصورت خرده ای

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

08 دی، 1397