اطمینان فولاد نصف جهان (احمد مشکل گشا) - 774

اطمینان فولاد نصف جهان

احمد مشکل گشا

63%
جزئیات...
نام شرکت :

اطمینان فولاد نصف جهان

نام مدیر عامل :

احمد مشکل گشا

کد کاربری :

f24-774

وب سایت :

https://t.me/etminanfoulad

ایمیل :

-

تلفن : 03191080183 ، 03191080184 ،
شناسه ملی :

14010293687

سال آغاز فعالیت :

1390

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

اطمینان آهن توليد كروميت و توليد پروفيل زد و خدمات نواربری خدمات مربوط به نواربری -تولید پروفیل زد-تولید تسمه کرومیت-خرید وفروش انواع ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان اصفهان خیابان جی

تلفن :

03191080183

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 09133297608

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تسمه کرومیت

دسته محصول :

پروفیل z(پرلین)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

پروفیل زد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برش z

×