اطمینان فولاد نصف جهان

احمد مشکل گشا

63%
جزئیات...

اعلام موجودی اطمینان فولاد نصف جهان (احمد مشکل گشا) - 774

ورق گرم (سیاه)
17 دی، 1401 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 دی (کد : 52365)

ورق فولاد مبارکه ضخامت 3 و 4 عرض 1/5 26.800 ورق سبا ضخامت 3 عرض 1/5 26.500 ورق سبا ضخامت 5 و 6 عرض 1/5 26.200 ورق سبا ضخامت 8 عرض 1/5 25.500 ورق سبا ضخامت 10 عرض 1/5 25.600

پروفیل z(پرلین)
26 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار پروفیل زد 26 آبان (کد : 31786)

اطمینان آهن خدمات مربوط به نواربری تولید پروفیل زد تولید تسمه کرومیت خرید وفروش انواع ورق 03195025404 الی 7

تولیدات و مصنوعات فلزی
26 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 26 آبان (کد : 31785)

اطمینان آهن خدمات مربوط به نواربری تولید پروفیل زد تولید تسمه کرومیت خرید وفروش انواع ورق 03195025404 الی 7

ورق گرم (سیاه)
26 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 آبان (کد : 31784)

اطمینان آهن خدمات مربوط به نواربری تولید پروفیل زد تولید تسمه کرومیت خرید وفروش انواع ورق 03195025404 الی 7

ورق گرم (سیاه)
15 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 آبان (کد : 12045)

اطمينان آهن(مشكل گشا) ورق ١٠٠٠*٢ كيفيت st37 نوار بر ورق ١٢٥*٢ كيفيت st37 سبا پابرش ورق ١٥٠٠*٣ كيفيت st37 ورق ١٥٠٠*٥ كيفيت st37 ورق ١٥٠٠*٦ كيفيت st37 ورق ١٥٠٠*٨ كيفيت st37 ورق ١٥٠٠*١٠ كيفيت st37 ورق ١٥٠٠*١٢ كيفيت st37 ورق ١٥٠٠*١٥ كيفيت st37 اطمينان آهن(مشكل گشا) خريد و فروش انواع ورق سياه و آهن آلات توليد كروميت و توليد پروفيل زد و خدمات نواربري خانم رجبي ۰۹۱۳۴۲۲۹۳۵۶ آقاي مشكل گشا ۰۹۱۳۳۲۹۷۶۰۸ شماره هاي دفتر ۷-۰۳۱۹۵۰۲۵۴۰۴

ورق گرم (سیاه)
10 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 آبان (کد : 11877)

ورق ١٢٥*٢ كيفيت st37 تهران، اصفهان ورق ١٠٠٠*٢ كيفيت st37 تهران،اصفهان ورق ١٠٠٠*٢/٥ كيفيت st37 اصفهان ورق ١٢٧*٢ كيفيت st37 . اطمينان آهن(مشكل گشا) خريد و فروش انواع ورق سياه و آهن آلات توليد كروميت و توليد پروفيل زد و خدمات نواربري خانم رجبي ۰۹۱۳۴۲۲۹۳۵۶ آقاي مشكل گشا ۰۹۱۳۳۲۹۷۶۰۸ شماره هاي دفتر ۷-۰۳۱۹۵۰۲۵۴۰۴ https://t.me/EtminanAhan

ورق روغنی (سرد)
10 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 10 آبان (کد : 11876)

🔴ورق هاي روغني🔴 ١٢٥*١ كيفيت st12 ١٠٠٠*١ كيفيت st12,st14 ١٢٥*١/٢٥كيفيت st12 ١٢٥*١/٥ كيفيت st12 ١٠٠٠*١/٥كيفيت st12 ١٤٠*٧٠ كيفيت st12 اطمينان آهن(مشكل گشا) خريد و فروش انواع ورق سياه و آهن آلات توليد كروميت و توليد پروفيل زد و خدمات نواربري خانم رجبي 09134229356 آقاي مشكل گشا 09133297608 شماره هاي دفتر 7-03195025404 https://t.me/EtminanAhan

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 37367 15 مهر (کد : 11129)

اطمینان آهن. مشکل گشا ورق ۱۲۵×۲ کیفیت st37 ورق ۱۲۵×۲/۵ کیفیت st37 ورق ۱۲۵×۴ کیفیت st37 . توليد تسمه كروميت توليد پروفيل زد خدمات نواربري خريد و فروش انواع ورق سياه و آهن آلات خانم رجبي ۰۹۱۳۴۲۲۹۳۵۶ آقاي مشكل گشا ۰۹۱۳۳۲۹۷۶۰۸ شماره هاي دفتر ۷۰۳۱۹۵۰۲۵۴۰۴ https://t.me/EtminanAhan

تولیدات و مصنوعات فلزی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی کد : 36952 08 مهر (کد : 10889)

اطمینان آهن. مشکل گشا توليد تسمه كروميت توليد پروفيل زد خدمات نواربري خريد و فروش انواع ورق سياه و آهن آلات خانم رجبي ۰۹۱۳۴۲۲۹۳۵۶ آقاي مشكل گشا ۰۹۱۳۳۲۹۷۶۰۸ شماره هاي دفتر ۷۰۳۱۹۵۰۲۵۴۰۴ https://t.me/EtminanAhan

ورق اسید شویی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی کد : 36949 08 مهر (کد : 10888)

اطمینان آهن. مشکل گشا ورق اسيد ١٠٠٥*٣/٦ كيفيت saph370 خريد و فروش انواع ورق سياه و آهن آلات توليد كروميت و توليد پروفيل زد و خدمات نواربري خانم رجبي ۰۹۱۳۴۲۲۹۳۵۶ آقاي مشكل گشا ۰۹۱۳۳۲۹۷۶۰۸ شماره هاي دفتر ۷۰۳۱۹۵۰۲۵۴۰۴ https://t.me/EtminanAhan

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 36944 08 مهر (کد : 10884)

اطمينان آهن(مشكل گشا) موجودی: ورق ۸ عرض ۹۷ _ ۱٠٠٠ _ ۱۲۲ کیفیت st37 خريد و فروش انواع ورق سياه و آهن آلات توليد كروميت و توليد پروفيل زد و خدمات نواربري خانم رجبي 09134229356 آقاي مشكل گشا 09133297608 شماره هاي دفتر 703195025404 https://t.me/EtminanAhan

×