احمد مشکل گشا

اطمینان آهن

45%

ورق 8میل 10میل 12میل بصورت رول

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

06 بهمن، 1397
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)