احمد مشکل گشا

اطمینان آهن

48%

ورق 2میل عرض125 - RFQ-14

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

14 دی، 1397
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)