احمد مشکل گشا

اطمینان آهن

49%

ورق 8میل و12میل و15میل - RFQ-15

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

14 دی، 1397
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)