احمد مشکل گشا

اطمینان آهن

45%

ورق 8میل و12میل و15میل

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

14 دی، 1397
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)