چت

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 60*60 طول شاخه (m) : 6 ضخامت : 5
از 29,100 تا 29,200 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

2 روز پیش
29,100 تومان

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
29,200 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
29,100 تومان

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

2 هفته پیش
28,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %62

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

1 ماه پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پخش

امتیاز کاربر : %62

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
28,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
25,780 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
25,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

4 ماه پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,928 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

8 ماه پیش
25,070 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
24,955 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

1 سال پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
16,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

نبشی5*60*60 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×