چت

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

نبشی ناب تبریز
ابعاد (mm) : 50*50 طول شاخه (m) : 6 ضخامت : 4
از 27,500 تا 27,600 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

2 روز پیش
27,500 تومان

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
27,600 تومان

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

4 روز پیش
27,500 تومان

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

2 هفته پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

2 هفته پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پخش

امتیاز کاربر : %62

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

1 ماه پیش
28,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %62

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

1 ماه پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

2 ماه پیش
25,510 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

3 ماه پیش
22,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
22,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,928 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

6 ماه پیش
24,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

7 ماه پیش
25,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

8 ماه پیش
25,070 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

9 ماه پیش
24,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
24,955 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
20,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

11 ماه پیش
28,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

1 سال پیش
221,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد ناب تبریز

امتیاز کاربر : %74

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
1 سال پیش
17,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

گسترش فولاد آذربایجان صبا

امتیاز کاربر : %67

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد مهر آتیه ساز

امتیاز کاربر : %74

نبشی4*50*50 ناب تبریز 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×