چت

فنداسیون سوله

<p>پیش از ساخت اسکلت فلزی سوله، سایت پروژه باید آماده شده و فنداسیون سوله احداث شود. این شامل هموار کردن زمین و ساخت پی است. سوله به طور معمول طراحی شده اند که بر روی دال‌های دائمی قرار می‌گیرند. یک پیمانکار بتونی برای این مرحله از ساخت و ساز به شدت توصیه می شود.</p>

فنداسیون سوله

یکی از مهمترین بخش های هر سازه برای مقاومت در برابر حوادث طبیعی و تغییرات جوی و محیطی فنداسیون سوله می باشد. در ادامه به این مبحث بیشتر خواهیم پرداخت:

  • فنداسیون سوله
  • جانمایی فونداسیون اسکلت سوله
  • اطلاعاتی جامع درباره هزینه و نحوه اجرای فنداسیون سوله
  • معرفی انواع فنداسیون سوله
  • برآورد تقریبی هزینه تمام شده اجرای فنداسیون سوله

فنداسیون سوله

 
در فنداسیون سـوله طراحی و اجرای فنداسـیون سوله با در نظر گرفتن ضریب فشردگی خاک ، میزان بار زنده و مرده سازه سوله ، محل اجرای سوله و ابعاد جرثقیل سقفی مورد نیاز محاسبه و اجرا میگردد.

در طراحی فنداسیون سوله عواملی همچون ضخامت میلگرد ، خاموت ، انکر ولت ها ، Base Plate ها ، مقاومت بتن و حجم آن نسبت به ابعاد سوله ، محل اجرا و در صورت دارا بودن جرثقیل سقفی در مقدار متریال مصرفی تاثیر گذار می باشد.

نکته : جرای دقیق فنداسیون در ابعاد نقشه یکی از ارکان مهم در نصب صحیح سازه سوله می باشد.

مراحل اولیه

  • حذف درختان، آوارها و موارد دیگر از محل ساختمان.
  • زمین صاف و هموارد در پایه ساخته شود.
  • فنداسیون سوله را با استفاده از مصالح توصیه شده توسط پیمانکار بتن خود بسازید.
فنداسیون سوله

برای ساخت و ساز مناسب، مهم است پی مربع باشد. برای اطمینان از پی مربع، پیشنهادات زیر ارائه شده است

جانمایی فونداسیون اسکلت سوله

بسیار مهم است که پیچ و مهره مهار دقیقا مطابق با طرح پلان انکربلت تنظیم شود. تمام میل مهارها باید در محل با یک قالب یا وسیله مشابه نگهداری شوند، بنابراین در هنگام بتن ریزی، آنها شاغول و در محل مناسب باقی خواهند ماند. قبل از ریختن بتن، قالب بتن و مکان های پیچ و مهره میل مهار را بررسی کنید. بعد از اتمام کار بتن و قبل از نصب اسکلت سوله باید بررسی نهایی انجام شود. اصلاحات لازم برای انجام کار قبل از رسیدن اسکلت پر هزینه سوله انجام می‌شود.
 

فنداسیون سوله


واکنش عمودی و افقی ستون می تواند توسط انواع سیستم های پی، مانند موارد زیر ذکر شده در جدول و نشان داده شده در شکل ۲، مقاومت کند.  هر سیستم که به طور مناسب طراحی شده می تواند مقاومت در برابر واکنش های افقی و عمودی مورد نیاز ستون را تامین کند. با این حال، تجربه نشان می دهد که بعضی از سیستم ها می توانند در شرایط مختلف بیشتر یا کمتر قابل اجرا باشند. هر سیستم دارای مزایا و معایب است.

اطلاعاتی جامع درباره هزینه و نحوه اجرای فنداسیون سوله

در تمامی سازه ها یکی از مهمترین بخش های مورد توجه برای مقاومت در برابر حوادث طبیعی و تغییرات جوی و محیطی فنداسیون سازه می باشد.طراحی و اجرای فنداسیون سوله نیز از این قائده مستثنا نیست و این بخش از سازه باید با در نظر گرفتن ضریب فشردگی خاک ، میزان بار زنده و مرده سازه سوله ، محل اجرای سوله و ابعاد جرثقیل سقفی مورد نیاز محاسبه و اجرا گردد.
 

فنداسیون سوله
مهمترین مواردی که می تواند در کیفیت ساخت فنداسـیون سوله تاثیرگذار باشد می تواند شامل : ضخامت میلگرد ، خاموت ، انکر بولت ها ، Base Plate ها ، مقاومت بتن و حجم آن نسبت به ابعاد سوله ، محل اجرا و در صورت دارا بودن جرثقیل سقفی در مقدار متریال مصرفی تاثیر گذار می باشد.

معرفی انواع فنداسیون سوله

انواع طرح ها و روش های مختلفی برای پیاده سازی فنداسیون سوله ها وجود دارد که هرکدام به نوبه خود مزیت ها و معایب مختلفی دارند.در جدول زیر ما سعی کردیم بنا به 3 فاکتور مهم هزینه،کارایی و کیفیت مدل های مختلف فنداسیون سوله را درجه بندی نماییم تا شما نیز بتوانید یک دید کلی از انواع فنداسیون سوله داشته باشید.
 

فنداسیون سوله

 برآورد تقریبی هزینه تمام شده اجرای فنداسیون سوله

یکی از مهمترین کارهایی که یک مهندس ساخت سوله برای شما می تواند انجام دهد برآورد هزینه تمام شده بخش های مختلف پروژه ساخت سوله می باشد. برای براورد دقیق فنداسیون سوله ابتدا باید تناژ میلگرد فونداسیون با استفاده از نقشه های تهیه شده برای فنداسیون سوله در آورده و به قیمت میلگرد بازار ضرب و قیمت میلگرد فنداسـیون سوله حاصل خواهد شد. در مرحله بعد حجم بتن فونداسیون سوله حساب شده و در قیمت بتن آماده ضرب میکنیم تا قیمت بتن فـونداسیون سوله دربیاید. سوله مارکت نرم افزاری دارد که اینکار را در سریعترین زمان و بیشترین دقت و بصورت رایگان برای شما انجام میدهد.
 

فنداسیون سوله

اما هزینه اجرای فنداسیون سوله به این صورت هست که ابتدا متر طول نواری فنداسیون سوله را محاسبه کرده سپس در قیمت روز هر متر ضرب می کنیم تا هزینه اجرای سوله که شامل( تهیه مصالح و اجرای بتن فنداسیون سوله ، تهیه سیم آرماتور بندی و قالب بندی ، آماتور بندی فنداسیون سوله ، تهیه روغن سیاه برای روغن کاری قالب و قالب بندی فنداسیون سوله، تهیه شابلون و بولت گذاری طبق نقشه فنداسیون سوله و بتن ریزی با بتن آماده فنداسیـون سوله و نهایتا عمل آوری بتن) می باشد بدست آید.

در ساخت سوله های سبک به دلیل اینکه وزن قابهای سوله از  کمتر می باشند میتوانیم کل فنداسیون سوله را پی منفرد در نظر بگیریم و در این حالت اجرا راحتتر و مصالح مصرفی نیز کمتر خواهند بود.

دیدگاه ها
×