روش های اتصال میلگردها

جالب است بدانید با توجه به محدود بودن طول میلگردهای موجود در بازار، اغلب اوقات در هنگام اجرای سازه های بتنی بایستی با روش های مختلفی مثل وصله میلگردها یا کنارهم قرار دادن آنها تحت ضوابطی خاص، میلگرد با طول مورد نظر را ایجاد کرد.

روش های اتصال میلگردها

میلگرد ها چگونه و از چه روش هایی به یکدیگر متصل می‌شوند؟ در ادامه روش های موجود جهت وصله میلگردها مورد بحث و بررسی قرار داده خواهند شد. با ما همراه باشید.

 • آشنایی با انواع وصله میلگرد
 • وصله پوششی lap splices
 • وصله جوشی
 • وصله با انتهای اتکایی
 • وصله مکانیکی

قیمت روز میلگرد

وصله پوششی (lap splices) میلگرد :

این روش وصله  میلگرد  را می توان رایج ترین و ارزان ترین نوع وصله دانست. وصله پوششی با مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در قسمتی از طولشان صورت می گیرد. طولی که دو میلگرد در کنار هم قرار می گیرند طول پوشش (lap length) یا طول وصله (splice length) نامیده می شود.

این نوع وصله به دو صورت اجرا می شود:

 1. وصله پوششی تماسی (contact lap splices)
 2. وصله پوششی غیر تماسی (non-contact splices)

اتصال میلگردها

در حالت غیر تماسی، میلگردها در طول وصله خود، با یک فاصله مشخصی ازهم قرار میگیرند که این فاصله باید به اندازه ای باشد تا بتن به طور مناسب در بین میلگردهای وصله شونده نفوذ کرده و بین آن ها حفره ایجاد نگردد.

شرایط و ضوابط استفاده از وصله پوششی درمیلگرد های تحت کشش و فشار و همچنین وصله میلگردها در ستون ها در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و ACI آمده است.
میلگرد

وصله جوشی(welded splices):

این نوع وصله میلگرد، از نظر انتقال تنش بسیار خوب تلقی می شود. البته به شرطی که کیفیت جوش بسیار عالی بوده و توسط دستگاه نظارت تایید گردد.

انواع وصله جوشی میلگرد :

جوش سر به سر مستقیم: این دسته شامل مواردی می شود که در ادامه نامبرده شده اند. جوش شیاری V شکل یک طرفه و دوطرفه (برای اتصال افقی دو میلگرد)، جوش شیاری V شکل یک طرفه با قطعه لوله پشت بند (برای اتصال افقی دو میلگرد با قطر مساوی)، جوش شیاری اریب یک طرفه و دوطرفه (برای اتصال قائم دو میلگرد).

جوش سر به سر غیر مستقیم: این نوع اتصال با استفاده از صفحه وصله، نبشیِ وصله و یا میلگردهای وصله انجام می شود.

اتصال پوششی جوش شده: این نوع اتصال به دو صورت اتصال پوششی مستقیم با میلگردهای در تماس و اتصال پوششی غیرمستقیم با میلگردهای جدا صورت می گیرد.

اتصال T شکل جوش شده: این اتصال برای ارتباط دادن میلگرد بیرون آمده از انتهای اعضای پیش ساخته به صفحات اتصال و یا کف ستون، به کار گرفته می شود.

وصله با انتهای اتکایی (end-bearing splices):

این نوع وصله ها برای انتقال تنش در میلگرد هایی که فقط تحت فشار هستند، کاربرد دارد. بنابراین استفاده از این نوع وصله ها فقط در دورپیچ ها یا اعضایی با خاموت بسته کاربرد دارد.

وصله مکانیکی( mechanical splices):

این نوع وصله یک وسیله مکانیکی است که عموما با پیچ کردن و ایجاد اصطکاک بین جداره های آن و میلگرد ها، انتقال تنش را از یک میلگرد به میلگرد بعدی فراهم می کند. با استفاده از اتصالات مکانیکی از باقی ماندن آرماتور به صورت مهار پوششی جلوگیری شده و ضایعات آرماتور نیز به حداقل کاهش می‌یابد. با وصله مکانیکی امکان متصل کردن میلگرد هایی با قطر متفاوت به صورت سر به سر یا پهلو به پهلو فراهم می شود.

در آخر باید افزود که دلایل عدیده ای وجود دارد که نشان دهنده مقاوم تر بودن وصله مکانیکی نسبت به وصله پوششی است. در زیر به چند نمونه از این دلایل اشاره شده است.
اتصال میلگردها

 • ایجاد وصله یکپارچه بین آرماتورها و در نتیجه یکپارچه عمل نمودن آرماتور در محل وصله به هنگام اعمال نیرو‌ های رفت برگشتی ناشی از زمین لرزه.
 • در وصله پوششی عامل انتقال بار میان دو آرماتور، وجود بتن محصور کننده در اطراف آن‌ها است و در صورت صدمه دیدن بتن، وصله پوششی عمل نخواهد نمود. ولی در وصله مکانیکی انتقال بار وابسته به بتن نیست که این ویژگی باعث تأمین مقاومت وصله در تمامی شرایط باربری سازه خواهد شد.
 • امکان وصله بدون محدودیت در هر موقعیتی در سازه بتنی، مانند محل مفصل پلاستیک.
 • و…

برای مشاهده لیست تامین کنندگان می توانید به وب سایت فولاد 24 مراجعه فرمایید.

منبع گروه تامین محتوای فولاد 24

×